Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig. Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres. 

Hvis du er så syk at du trenger legehjelp så skal du kontakte fastlegen din, dersom legekontoret er stengt skal du ringe legevakten på 116 117. 

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no


Publisert: 13.10.2021 14:03
Sist endret: 28.06.2022 16:26