Innhold

Informasjon på utenlandske språk / Information in foreign languages

Generell informasjon om koronaviruset på mange forskjellige språk / General advice ad information about coronavirus disease in several foreign languages. 

Filmer om karantene og isolasjon på ulike språk, / Films about home quarantine and home isolation in 15 languages.

 

Informasjon om karantene og isolasjon på mange forskjellige språk / Information about home quarantine and home isolation in several foreign languages.

Informasjon om å holde avstand til andre, på mange ulike språk. / Information about social distancing, in several foreign languages. 

Informasjon om å bruke munnbind, på mange ulike språk. / Information about wearing a face mask, in several foreign languages. 

Informasjon om når syke barn skal holde seg hjemme fra barnehage og barneskole, på mange forskjellige språk / Information about when sick children are to stay home from kindergarten and elementary school, in several foreign languages.

Informasjon om når ungdom og voksne skal holde seg hjemme fra skole og jobb, på mange forskjellige språk / Information about when grown-ups anc youth are to stay home from school and work, in several foreign languages.

Informasjon til deg som har tatt koronatest, på mange ulike språk. / Information for those who have had a corona virus test. 


Publisert: 14.03.2020 09:59:20
Sist endret: 24.02.2021 16:02