Innhold

  • Har du spørsmål om regler for innreise og testing? Dette finner du informasjon om på helsenorge.no  eller du kan ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.
  • Har du spørsmål angående svar på prøve avlagt ved Oslo lufthavn? Da kan du ringe den døgnbemannede informasjonstelefonen på 47 69 56 62.

Ullensaker kommune har ansvar for smittevernet ved Oslo lufthavn og teststasjonen der. Reisende som kommer fra utlandet kan la seg teste for koronasmitte dersom de ønsker det. Testen er gratis.

Teststasjonen er døgnbemannet og befinner seg i bagasjehallen i utenlandsterminalen. Du finner frem ved å følge plakater som befinner seg en rekke steder på veien mellom flyet og teststasjonen. 

Norske helsemyndigheter anbefaler at de som har symptomer eller mistenker at de har vært i kontakt med smitte, og de som har vært i røde land, lar seg teste for covid-19 når de kommer til Norge. Du kan velge om du vil testes ved Oslo lufthavn eller hjemme/ved din destinasjon.

De som er fast bosatt i Norge kan finne testsvaret på Min side, HelseNorge.no. Dersom testen viser at du har covid-19, vil du bli kontaktet og fulgt opp av helsetjenesten i kommunen hvor du bor. HelseNorge har ikke kapasitet til å gi ut alle negative prøvesvar. Dersom du ikke har fått et prøvesvar i løpet av seks dager må du ta kontakt med fastlegen din for å få prøvesvaret. 

Du kan være smittet selv om testen er negativ. Derfor gjelder karantenereglene uansett. Dersom du kommer fra land der det kreves karantene, må du altså være i karantene selv om du tar testen.

Reisende som ikke er bosatt i Norge vil få tilsendt en påloggingslenke på SMS. Det tilbys ikke support ved innloggingsproblemer. Alle som får påvist covid-19, blir kontaktet av helsetjenesten og fulgt opp.

Kontakt lege hvis du føler deg syk. Personer bosatt i Norge kontakter fastlege eller legevakt. Reisende som bor i andre land skal ta kontakt med legevakt på telefon 116 117, hvis de blir syke.

Har du spørsmål om koronatesting ved Oslo lufthavn, kan du ringe den døgnbemannede informasjonstelefonen på 47 69 56 62.

  • For questions about testing or quarantene upon arrival to Norway, please find information here.
  • For questions about resulst on a covid-19 test done at Oslo Airport, please call +47 47 69 56 62 (open all hours).

The Norwegian health authorities recommend that anyone who has symptoms or who suspects they have been in contact with an infected person, and anyone who has been in a "red country", be tested for Covid-19 when arriving in Norway.

At Oslo airport, the test is performed around the clock in the luggage area of the international flights termial. The test is voluntary and free of charge.

The test result will at most times be available within 3 days. If the test shows that you have Covid-19, you will be contacted and monitored by the health service in the municipality where you reside or are staying. You therefore need to provide the address where you are living/staying and your phone number.

Norwegian health authorities do not have the means to issue all the negative test results. If you have not heard anything within 3 days, that means you have tested negative. However, if you are a permanent resident of Norway, you can find the test result at Min side, HelseNorge.no. Travellers who are not resident in Norway will be sent a login link by SMS. Support is not available for login problems. 

You may be infected even if the test comes back negative. For this reason, the quarantine rules apply regardless of the test result. If you are coming from a country for which quarantine is required, you therefore have to go into quarantine even if you take the test.

If you feel ill, contact a doctor. Residents of Norway should contact their GP or out-of-hours medical service. Travellers who are residents of another country should call the out-of-hours medical service on 116117 if they fall ill.

For questions about covid 19 testing at OSL, please call +47 476 95 662, open 24 hours. 

Mer informasjon / More information

Har du spørsmål om koronatesting ved Oslo lufthavn, kan du ringe den døgnbemannede informasjonstelefonen på 47 69 56 62.

For questions about covid 19 testing at OSL, please call +47 476 95 662, open 24 hours. 

Lenke til helsenorge.no om prøvesvar. 

Information sheet: Test results for foreign citizens.

Informasjonsark fra Helsedirektoratet: Til alle som reiser til Norge

Information sheet from the Norwegian Directorate of Health: To all travellers to Norway


Publisert: 07.09.2020 14:39:48
Sist endret: 12.01.2021 11:06