Innhold

Kontaktinformasjon

Vaksinasjonskontoret kan kontaktes for bestilling, avlysning eller flytting av time. 

Vaksinasjonskontoret skal ikke kontaktes for generelle spørsmål om vaksine og koronasertifikat. Se helsenorge.no eller ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015 for generelle spørsmål om koronavaksine eller koronasertifikat.  

Timebestilling vaksine

 • Det er nå åpnet for egenbestilling av time i Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim
 • Vi vaksinerer med 20 ukers intervall mellom andre og tredje dose. Du må selv påse at det er gått 20 uker siden du tok dose 2.

Bestill time til koronavaksine i Rådhusvegen 4 

 • Kommunen har fått tildelt BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) vaksine som tredje dose. Du vil bli tilbudt den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet uavhengig av hvilken dose du fikk som dose 1 og/eller dose 2.

Andre dose må være satt for minst 20 uker siden. Dersom man bestiller time tidligere enn 20 uker, vil timen bli kansellert. Alle under 30 år anbefales BioNTech/Pfizer (Comirnaty).  

4 dose for de over 75 år fra 7 juli

Ullensaker Kommune tilbyr de over 75 år og eldre og sykehjemsbeboere dose 4 med oppstart 7. juli. Folkehelseinstituttet anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

 2. Aldersgruppen 80 år og eldre

 3. Aldersgruppen 75-79 år

Hvor og når?

For aldersgruppen 75 år og over vil vaksineringen foregå i Rådhusveien 4. Ullensaker kommune starter vaksinasjon i juli, men hovedvaksinasjons perioden vil være i august. Hjemmeboende personer i Ullensaker kommune som er 75 år og eldre kan bestille på internett, kontakte oss på telefon 40402131 mandag til fredag kl 10.00-14.00 eller på e-post til koronavaksine@ullensaker.kommune.no.

 Vi setter opp vaksiner for dose 1-3 i juli og august, men forbeholder oss retten til å prioritere de over 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

Fjerde dose for flere grupper

Folkehelseinstituttet anbefaler også en fjerde dose for personer mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona. Planlagt oppstart er fra 1. september. Ullensaker kommune kommer tilbake med mer informasjon på nettsiden om oppfriskningsdose for disse gruppene.

Må ha gått fire måneder

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Her er føringene fra FHI:

 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

 • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum tre uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.  

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det, kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer. 

Parkering for de som skal vaksineres

Gjeldende parkeringsbestemmelser må følges. Se skiltene der du parkerer. Jessheim Storsenter har 2 timer gratis parkering inne i sine 3 parkeringshus i senterets åpningstider. Parkeringsplassene ute er ekspressparkering mot betaling. 

Fra 11-21 august, under Jessheimdagene, vil det dessverre ikke være mulighet og parkere rundt bygget i Rådhusveien 4 pga tivoli. Beklager de ulempene dette medfører.

Det finnes 13 gratis parkerings plasser mellom arbeidskirken og Rådhuset. Det er kun de på Rådhus siden og de som er merket, som er gratis. De mot kirken/andre kommunale er IKKE gratis. Se vedlagt kart.

Har du spørsmål?

Kontakte oss på telefon 40402131 mandag til fredag kl. 10.00-14.00 eller på e-post til koronavaksine@ullensaker.kommune.no

Drop in vaksine

Vaksineringen skjer i Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim. Det må påberegnes tid, da de som har forhåndsbestilt time vil bli prioritert.

Vaksinering er kun tilgjengelig for innbyggere i Ullensaker Kommune. Alle andre vil bli avvist. Gjelder dose 1-3.

Drop-in i sommer i Rådhusvegen 4, Jessheim:

 • Uke 32

Torsdag 11 august:        Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

Fredag 12 august:          Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

 • Uke 33

Torsdag 18 august:        Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

Fredag 19 august:          Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

 • Uke 34

Torsdag 25 august:        Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

Fredag 26 august:          Kl 13.00-14.00 (Kun for innbyggere i Ullensaker Kommune)

 

For vaksinering med tredje dose må det ha gått minst 20 uker fra siste vaksine, eller 3 uker fra gjennomgått Covid-19.

Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Det åpnes også for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (utover de 4 dosene som allerede er anbefalt).

Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist, og det vil være opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte.

Vaksinasjon utover de anbefalte 4 doser må dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

Ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam for bestilling av time.

Vaksinasjonstilbud barn og unge

16-17-åringer

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 vaksinedoser. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2. 

12-15-åringer

Barn og unge tilhørende årskull 2007-2010 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.   

OBS! Alle mellom 12-15 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte. 

5-11-åringer

Barn i årskull 2011-2017, og de i årskull 2018 som har fylt 5 år, kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker det. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. 

OBS! Alle mellom 5-11 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.  

Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til 2. dose fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose.

Hvis dose 2 gis, må det gå 8-12 uker mellom dose 1 og 2.

Mer informasjon finnes hos FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

          Vaksine er særlig aktuelt for: 

  • Barn med kroniske sykdommer 
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 
  • For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. 

Status for vaksineringen i Ullensaker

Status per 28. juni 2022:

 • Vaksinasjonsdekning:
  • Personer over 65 år:  94% har fått en dose, 94% har fått 2 doser, og 76% har fått 3 doser
  • Personer over 18 år:  88% har fått en dose, 85% har fått 2 doser og 64% har fått 3 doser.
  • Personer 16-17 år:     95% har fått en dose, og 83% har fått 2 doser.
  • Personer 12-15 år:     70% har fått en dose og 9.4% har fått 2 doser.
 • 31 178 personer fått dose 1.
 • 28 620 personer fått dose 2.
 • 20 536 personer fått dose 3.
 •      416 personer fått dose 4.
 • Alle innbyggere som er en del av vaksinasjonsprogrammet har fått tilbud om vaksine. 

Her finner du vaksineringen:

Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim.

Rådhusvegen 4

Alle som skal vaksineres må forholde seg til gjeldende parkeringsbestemmelser. 

 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk eller har luftveissymptomer.

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du bestiller time til vaksinering.

Her kan du lese egenerklæringen   

Sjekkliste til deg som har fått tilbud om koronavaksine

 

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg endre time?

Ja, det kan du.

Kontakt vaksinasjonskontoret på telefon 40 40 21 31 eller e-post: koronavaksine@ullensaker.kommune.no 

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Ullensaker kommune?  
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
 • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 40 40 21 31 og avtal time for etterregistrering. Åpningstid er hverdager 09:00-11:30 og 12:00 til 15:00. Se oppdaterte åpningstider for sommeren over.  
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
 • Bor du i en annen kommune enn Ullensaker, må du henvende deg dit. 
 • Ullensaker kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

Har du fastlege i annen kommune og har særlig høy risiko?

Hvis du er i aldersgruppen 18-64 år med særlig høy risiko for sykdom grunnet underliggende sykdom/ tilstand med fastlege i annen kommune. Du skal få vaksinen i den kommunen hvor fastlegen din har sitt virke, og legen skal da melde deg inn i den kommunen for å melde deg inn i prioritert gruppe.

Skal barn ta koronavaksine?

Alle over 12 får tilbud. 

Fra uke 5 vil Ullensaker kommune tilby vaksine til barn i alderen 5-11 år dersom familien ønsker det. Les mer under viktig informasjon.

OBS! Alle mellom 5-15 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Hvilken vaksine brukes?

Ullensaker tilbyr den koronavaksinen som er tilgjengelig og som tildeles fra Folkehelseinstituttet. 
Vi har nå Comirnaty, BioNTech/Pfizer og Spikevax, Moderna tilgjengelig og du må selv velge hvilken type vaksine du ønsker når du møter til time. Alle under 30 anbefales Comirnaty, BioNTech/Pfizer.

Det skal settes to doser av vaksinen før du er grunnvaksinert. Det tilbys også en booster/3. dose/4. dose(80+). 

Informasjon om koronavaksinen

Kan vaksinen gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI

Hvordan får ikke-digitale innbyggere booket tid til vaksinering?

Ikke digitale brukere oppfordres til å få hjelp fra andre til å registrere seg. Dersom de ikke kan få hjelp kan de ringe 404 02 131  

Kommunes vaksinasjonsteam gjør følgende: 

 • Ringer alle over 80 år direkte.
 • Sender brev til innbyggere som er registrert uten mobiltelefon.
 • Oppfordrer pårørende og bekjente om å hjelpe sine nærmeste med registrering.
 • Tilbyr hjelp fra vårt vaksinasjonsteam til registrering. 

Brev til ikke-digitale innbyggere

Tilbyr kommunen transportløsning for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet?

Regjeringen har lagt transport til og fra vaksinestasjon utenfor pasienttransportordningen, som betyr at dette ikke er det offentliges ansvar. Det er altså den enkelte selv som må sørge for å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet.

Kostnader forbundet med transport til og fra vaksinasjonsstedet er også den enkelte innbyggers ansvar.
Det finnes ordninger for de som av økonomiske årsaker ikke kommer seg til vaksinasjonsstedet, slik som TT kort og NAV-ordninger.

Kommunens ansvar i forbindelse med transport til og fra vaksinasjonsstedet er begrenset til det å informere om hvilke alternativer som foreligger i samfunnet. Buss, tog, sykkelvei osv.

Kan jeg ta vaksinen hjemme eller hos fastlegen?

Det er dessverre ikke mulig med vaksinasjon annet sted enn vaksinasjonssenter. Vi har gode smittevernrutiner ved vaksinasjonsstedet.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe og skal prioriteres i vaksinekø?

Det er fastlegene som prioriterer egne pasienter ut fra nasjonal prioriteringsliste. Fastlegene sender lister til kommunen over sine pasienter i risikogruppe. Vi har god dialog med fastlegekontorene i kommunen. 

De som er i risikogruppe og har lege i annen kommune, må be legen sin ta kontakt med vårt vaksinasjonsteam.

Skal man teste seg før vaksinering i tilfelle man har korona?

Man trenger ikke teste seg før vaksinering, men er man i karantene skal man vente til karantenetiden er over. Man skal heller ikke ta vaksine om man er i isolasjon, eller har symptomer.

Hvor henter jeg bevis på at jeg er ferdig vaksinert?

Du kan selv skrive ute dine vaksiner inkludert covid-19 vaksine på helsenorge.no 

Hvis jeg velger å ta vaksinen, vil jeg da fremdeles kunne være smittsom for andre?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller død. Hvor godt vaksinen beskytter andre mot smitte fra deg er ikke helt avklart enda, men man forventer at man kan oppnå såkalt flokkimmunitet når tilstrekkelig mange har vaksinert seg.  

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om å jeg tilhører risikogruppe når jeg registrerer meg? 

Fastlegen er den som kjenner sine pasienter og dermed er best egnet til å prioritere. Fastlegene sender lister over risikopasienter til kommuneoverlegen. Listene blir lagt inn i vår vaksinekø og pasientene får direkte beskjed om å bestille tid når det blir deres tur. Dermed trenger vi ikke den informasjonen i registreringen da dette gjøres av fastlegene. Vi oppfordrer allikevel alle om å registrere seg.

Hva gjør jeg som har allergi, kan jeg ta vaksinen?

Allergikere må forholde seg til den informasjon som er på vår hjemmeside eller hos Folkehelseinstituttet. Fastlegen er den du må kontakte om du er usikker på om du skal ta vaksinen.

Trenger jeg følge smittevernregler når jeg er vaksinert?

Her kan du lese regler og råd for de som er fullvaksinerte:

Hva kan vaksinerte gjøre?

Råd for fullvaksinerte

 

Flere spørsmål og svar hos helsenorge.no 

Information about vaccinations in different languages

Quick guid to the coronavirus vaccine

Lenker


Publisert: 16.12.2020 13:10:12
Sist endret: 08.08.2022 14:10