Innhold

Kontaktinformasjon

 • Telefontid: Mandag til fredag kl 09.00-11.30 og kl 12.00-14.00

 Åpningstider julen 2022:  

          - 23/12 - Lille julaften - Stengt

          - 26/12 - Andre juledag - Stengt 

          - 27/12 - Stengt

          - 28/12 - Stengt 

          - 29/12 - 09.00 - 11.30 og 12.00-15.00

          - 30/12 - Stengt 

Vi åpner som normalt mandag 2. januar 2023. 

Vaksinasjonskontoret kan kontaktes for bestilling, avlysning eller flytting av time. 

Vaksinasjonskontoret skal ikke kontaktes for generelle spørsmål om vaksine og koronasertifikat. Se helsenorge.no eller ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015 for generelle spørsmål om koronavaksine eller koronasertifikat.  

Timebestilling vaksine

 • Det er nå åpnet for egenbestilling av time i Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim
 • Vi vaksinerer med 20 ukers intervall mellom andre, tredje og fjerde dose. Du må selv påse at det er gått 20 uker siden du tok dose 2 eller 3.

Bestill time til koronavaksine i Rådhusvegen 4 

 • Kommunen har BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax). 
 • Har du familiemedlemmer over 80 år som ikke har tatt 4. dose eller har fått bestilt seg time ennå? Informer de gjerne om at vi er i gang med 4. dose, og tilby de hjelp med og få booket en time.

Andre og tredje dose må være satt for minst 20 uker siden. Dersom man bestiller time tidligere enn 20 uker, vil timen bli kansellert. Alle under 30 år anbefales BioNTech/Pfizer (Comirnaty).  

 

Oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty Pfizer/BioNTech og Spikevax Moderna er godkjent fra 1 september

Ullensaker kommune vil ha den nye oppdatert vaksinen til Comirnaty Pfizer/BioNTech tilgjengelig fra 15 september i uke 37.

Spikevax Moderna sin oppdaterte versjon er tilgjengelig fra uke 39.

Studier har vist at Comirnaty Original/Omicron BA.1 og Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 gir god immunrespons mot både Omikron BA.1 og det originale covid-19-viruset hos personer som tidligere har fått grunnvaksinasjon. De oppdaterte vaksinene gir bedre immunrespons mot BA.1 enn de originale vaksinene.  

De originale vaksinene gir fortsatt god beskyttelse mot alvorlig covid-19 sykdom, men vi håper at de oppdaterte vaksinene vil gi bredere beskyttelse mot ulike varianter av viruset.

Bivirkningene ved bruk av de oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være på linje med det man har sett ved bruk av de originale vaksinene.

Ullensaker kommune tilbyr 4. dose for følgende grupper: 

 1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

 2. Aldersgruppen 80 år og eldre

 3. Aldersgruppen 75-79 år

4. Aldersgruppen 65-74 år

5. Aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

6. Aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

7. Gravide i andre og tredje trimester

8. Aldersgruppen 18-64 år uten underliggende sykdom (oppstart i uke 47/48) 

Må ha gått 20 uker 

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst 20 uker etter siste vaksinedose.

Her er føringene fra FHI:

 • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått koronainfeksjon.

 • Tidsintervall fra tilfriskning etter bekreftet covid-19 infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være 12-20 uker.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen uten underliggende på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det, kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer/høst. 

Parkering for de som skal vaksineres

Gjeldende parkeringsbestemmelser må følges. Se skiltene der du parkerer. Jessheim Storsenter har 2 timer gratis parkering inne i sine 3 parkeringshus i senterets åpningstider. Parkeringsplassene ute er ekspressparkering mot betaling. 

Drop in vaksine

Vaksineringen skjer i Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim. Det må påberegnes tid, da de som har forhåndsbestilt time vil bli prioritert.

Vaksinering er kun tilgjengelig for innbyggere i Ullensaker Kommune. Alle andre vil bli avvist. Gjelder dose 1-3.

Drop-in i Rådhusvegen 4, Jessheim:

 • Uke 49

Torsdag 8. desember:     Kl 13.00-14.00

 • Uke 50

Torsdag 15. desember:   Kl 13.00-14.00

 • Uke 51

Torsdag 22. desember:   Kl 10.00-11.00

 • Uke 1

Torsdag 5. januar:            Kl 13.00-14.00

 

Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Det åpnes også for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar (utover de 4 dosene som allerede er anbefalt).

Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist, og det vil være opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte.

Vaksinasjon utover de anbefalte 4 doser må dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.

Ta kontakt med kommunens vaksinasjonsteam for bestilling av time.

Vaksinasjonstilbud barn og unge

16-17-åringer

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 vaksinedoser. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-17 år med alvorlig grunnsykdom nå tilbys en oppfriskningsdose (3. dose).

12-15-åringer

Barn og unge tilhørende årskull 2007-2010 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.   

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom nå tilbys en oppfriskningsdose (3.dose).

OBS! Alle mellom 12-15 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte. 

5-11-åringer

Barn i årskull 2011-2017, og de i årskull 2018 som har fylt 5 år, kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker det. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. 

OBS! Alle mellom 5-11 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.  

Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til 2. dose fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose.

Hvis dose 2 gis, må det gå 8-12 uker mellom dose 1 og 2.

Mer informasjon finnes hos FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

          Vaksine er særlig aktuelt for: 

  • Barn med kroniske sykdommer 
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 
  • For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. 

Status for vaksineringen i Ullensaker

Status 29.august 2022

 • 2792 personer er vaksinert med en 4.dose
  • 1611 personer (71 %) av de over 75 har tatt 4.dose
  • 1049 personer (40%) av de mellom 65-74 har tatt 4. dose
  •   132 personer i andre prioriterte grupper hatt tatt 4.dose
 • Vaksinasjonsdekning dose 1-3:
  • Personer over 65 år:  94% har fått en dose, 94% har fått 2 doser, og 90 % har fått 3 doser
  • Personer over 18 år:  88% har fått en dose, 85% har fått 2 doser og 64% har fått 3 doser.
  • Personer 16-17 år:     95% har fått en dose, og 84 % har fått 2 doser.
  • Personer 12-15 år:     71% har fått en dose og 10 % har fått 2 doser.
 • 31 196 personer har fått dose 1.
 • 28 677 personer har fått dose 2.
 • 20 706 personer har fått dose 3.
 • 792 personer har fått dose 4.

 

Alle innbyggere som er en del av vaksinasjonsprogrammet har fått tilbud om vaksine.

Her finner du vaksineringen:

Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim.

Rådhusvegen 4

Alle som skal vaksineres må forholde seg til gjeldende parkeringsbestemmelser. 

 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk eller har luftveissymptomer.

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du bestiller time til vaksinering.

Her kan du lese egenerklæringen   

Sjekkliste til deg som har fått tilbud om koronavaksine

 

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg endre time?

Ja, det kan du. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret.

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Ullensaker kommune?  
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
 • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 40 40 21 31 og avtal time for etterregistrering. Åpningstid er mandag til fredag kl 09.00-11.30 og kl 12.00-14.00. 
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
 • Bor du i en annen kommune enn Ullensaker, må du henvende deg dit. 
 • Ullensaker kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

Har du fastlege i annen kommune og har særlig høy risiko?

Hvis du er i aldersgruppen 18-64 år med særlig høy risiko for sykdom grunnet underliggende sykdom/ tilstand med fastlege i annen kommune. Du skal få vaksinen i den kommunen hvor fastlegen din har sitt virke, og legen skal da melde deg inn i den kommunen for å melde deg inn i prioritert gruppe.

Skal barn ta koronavaksine?

Alle over 12 får tilbud. 

Fra uke 5 vil Ullensaker kommune tilby vaksine til barn i alderen 5-11 år dersom familien ønsker det. Les mer under viktig informasjon.

OBS! Alle mellom 5-15 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Hvilken vaksine brukes?

Ullensaker tilbyr den koronavaksinen som er tilgjengelig og som tildeles fra Folkehelseinstituttet. 
Vi har nå Comirnaty, BioNTech/Pfizer og Spikevax, Moderna tilgjengelig og du må selv velge hvilken type vaksine du ønsker når du møter til time. Alle under 30 anbefales Comirnaty, BioNTech/Pfizer.

Det skal settes to doser av vaksinen før du er grunnvaksinert. Det tilbys også en booster/3. dose/4. dose (65+, risikogruppene 4-7, 12-17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide i andre/tredje trimester). 

Informasjon om koronavaksinen

Kan vaksinen gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI

Hvordan får ikke-digitale innbyggere booket tid til vaksinering?

Ikke digitale brukere oppfordres til å få hjelp fra andre til å registrere seg, eller ved å kontakte kommunens vaksinasjons team.

Kommunes vaksinasjonsteam gjør følgende: 

 • Ringer alle over 80 år direkte.
 • Sender brev til innbyggere som er registrert uten mobiltelefon.
 • Oppfordrer pårørende og bekjente om å hjelpe sine nærmeste med registrering.
 • Tilbyr hjelp fra vårt vaksinasjonsteam til registrering. 

Brev til ikke-digitale innbyggere

Tilbyr kommunen transportløsning for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet?

Regjeringen har lagt transport til og fra vaksinestasjon utenfor pasienttransportordningen, som betyr at dette ikke er det offentliges ansvar. Det er altså den enkelte selv som må sørge for å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet.

Kostnader forbundet med transport til og fra vaksinasjonsstedet er også den enkelte innbyggers ansvar.
Det finnes ordninger for de som av økonomiske årsaker ikke kommer seg til vaksinasjonsstedet, slik som TT kort og NAV-ordninger.

Kommunens ansvar i forbindelse med transport til og fra vaksinasjonsstedet er begrenset til det å informere om hvilke alternativer som foreligger i samfunnet. Buss, tog, sykkelvei osv.

Kan jeg ta vaksinen hjemme eller hos fastlegen?

Det er dessverre ikke mulig med vaksinasjon annet sted enn vaksinasjonssenter. Vi har gode smittevernrutiner ved vaksinasjonsstedet.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe og skal prioriteres i vaksinekø?

Det er fastlegene som prioriterer egne pasienter ut fra nasjonal prioriteringsliste. Fastlegene sender lister til kommunen over sine pasienter i risikogruppe. Vi har god dialog med fastlegekontorene i kommunen. 

De som er i risikogruppe og har lege i annen kommune, må be legen sin ta kontakt med vårt vaksinasjonsteam.

Skal man teste seg før vaksinering i tilfelle man har korona?

Man trenger ikke teste seg før vaksinering, men er man i karantene skal man vente til karantenetiden er over. Man skal heller ikke ta vaksine om man er i isolasjon, eller har symptomer.

Hvor henter jeg bevis på at jeg er ferdig vaksinert?

Du kan selv skrive ute dine vaksiner inkludert covid-19 vaksine på helsenorge.no 

Hvis jeg velger å ta vaksinen, vil jeg da fremdeles kunne være smittsom for andre?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller død. Hvor godt vaksinen beskytter andre mot smitte fra deg er ikke helt avklart enda, men man forventer at man kan oppnå såkalt flokkimmunitet når tilstrekkelig mange har vaksinert seg.  

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om å jeg tilhører risikogruppe når jeg registrerer meg? 

Fastlegen er den som kjenner sine pasienter og dermed er best egnet til å prioritere. Fastlegene sender lister over risikopasienter til kommuneoverlegen. Listene blir lagt inn i vår vaksinekø og pasientene får direkte beskjed om å bestille tid når det blir deres tur. Dermed trenger vi ikke den informasjonen i registreringen da dette gjøres av fastlegene. Vi oppfordrer allikevel alle om å registrere seg.

Hva gjør jeg som har allergi, kan jeg ta vaksinen?

Allergikere må forholde seg til den informasjon som er på vår hjemmeside eller hos Folkehelseinstituttet. Fastlegen er den du må kontakte om du er usikker på om du skal ta vaksinen.

Trenger jeg følge smittevernregler når jeg er vaksinert?

Her kan du lese regler og råd for de som er fullvaksinerte:

Hva kan vaksinerte gjøre?

Råd for fullvaksinerte

 

Flere spørsmål og svar hos helsenorge.no 

Information about vaccinations in different languages

Quick guid to the coronavirus vaccine

Lenker


Publisert: 16.12.2020 13:10:12
Sist endret: 02.12.2022 09:25