Innhold

Kontaktinformasjon

Vaksinasjonskontoret kan kontaktes for bestilling, avlysning eller flytting av time. 

Vaksinasjonskontoret skal ikke kontaktes for generelle spørsmål om vaksine og koronasertifikat. Se helsenorge.no eller ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015 for generelle spørsmål om koronavaksine eller koronasertifikat.  

Drop-in tilbud

Vi tilbyr Drop-in på The Qube: 

 • Tirsdag 18/1, onsdag 19/1 og torsdag 20/1 kl 09:00-11:00 og 12:15-13:30
 • Tirsdag 25/1 og torsdag 27/1 kl 09:00-11:00 og 12:15-13:30

For vaksinering med tredje dose må det ha gått minst 20 uker fra siste vaksine eller fra gjennomgått Covid-19.

Viktig informasjon

 • Vi vaksinerer nå med oppfriskningsdose/tredje dose. Innbyggere over 18 år skal ha fått SMS om timebestilling. De som har fått SMS kan bruke linken i SMS for å bestille time til vaksinering eller linken som finnes lenger ned på siden. 
 • Det er nå åpnet for egenbestilling av time. Vi vaksinerer med 20 ukers intervall mellom andre og tredje dose. Du må selv påse at det er gått 20 uker siden du tok dose 2.

Bestill time til koronavaksine 

 • Timebestilling gjelder kun de som er innbygger i Ullensaker kommune eller midlertidig oppholder seg her. Alle andre vil bli avvist ved fremmøte.
 • Vi vaksinerer med tredje dose i følgende rekkefølge:
  1. Beboere i sykehjem.
  2. 65 år eller eldre, personer i svært høy risiko* og helsepersonell med pasientkontakt.
  3. 18 – 64 år i risikogruppe 4-7. Personer som tidligere er meldt inn med underliggende sykdommer
  4. 18 - 64 år som er ansatt i barnehage og skoler.
  5. 18 - 64 år i risikogruppe 4-7. Personer som tidligere er meldt inn med underliggende sykdommer
  6. 55 - 64 år
  7. 45 - 54 år 
  8. 18 - 44 år
 • Kommunen har fått tildelt BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) vaksine som tredje dose. Du vil bli tilbudt den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet uavhengig av hvilken dose du fikk som dose 1 og/eller dose 2.
  Andre dose må være satt for minst 20 uker siden. Dersom man bestiller time tidligere enn 20 uker, vil timen bli kansellert. Alle under 30 år anbefales BioNTech/Pfizer (Comirnaty). 

16-17-åringer

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 vaksinedoser så snart som mulig. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2. 

Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til 2. dose fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose. 

12-15-åringer

Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2. 

Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til 2. dose fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose.  

OBS! Alle mellom 12-15 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte. 

5-11-åringer

Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker det. Den enkelte familie selv må vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. 

NB. Barn i alderen 5-11 år skal ha barnedose av Pfizer vaksinen. Vi vaksinerer derfor kun etter telefonisk timebestilling en gang i uken. 

OBS! Alle mellom 5-11 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.  

Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til 2. dose fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose.

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger. 

Mer informasjon finnes hos FHI: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

          Vaksine er særlig aktuelt for: 

  • Barn med kroniske sykdommer 
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 
  • For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. 

 

*Vi tilbyr fjerde dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, i henhold til nasjonale retningslinjer. Her kan du lese mer om hvilke grupper dette gjelder og hvilke retningslinjer som følges. De dette gjelder, vil få brev/attest av sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste om at de får tilbud om fjerde dose. De som har fått dette, kan kontakte kommunens vaksinasjonsteam for å få satt opp time. Dokumentasjon/attest må tas med på vaksinasjonsdagen og vises frem før vaksinasjon kan gjennomføres. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med fastlege i tillegg. Det må ha gått minst 12 uker mellom tredje og fjerde dose.  

Status for vaksineringen i Ullensaker

Status per 20. januar:

 • Vaksinasjonsdekning:
  • Personer over 18 år:  90 % har fått minst en dose, og 86 % har fått 2 doser.
  • Personer 16-17 år:     95 % har fått en dose, og 81 % har fått 2 doser.
  • Personer 12-15 år:     68 % har fått minst en dose.
 • 30 471 personer fått dose 1.
 • 27 525 personer fått dose 2.
 • 17 051 personer fått dose 3.
 • Alle innbyggere som er en del av vaksinasjonsprogrammet har fått tilbud om vaksine. 

Her foregår vaksineringen

Massevaksinasjon i kommunens regi foregår i The Qube, Hans Gaarders veg 41, 2060 Gardermoen

  

Alle som skal vaksineres kan benytte parkeringsplassen utenfor gratis. 

Vaksinasjon på apotek

Kommunen har inngått avtale med noen apotek om vaksinering. Målet med dette, er å gjøre vaksiner enda bedre tilgjengelig og øke beskyttelsen blant våre innbyggere. Vaksinasjonstilbud på apotek kan gjøre det enklere for innbyggere som ennå ikke har tatt dose 1 eller 2, å få gjort dette. Tilbudet vil også gjelde de som ennå ikke har bestilt time til dose 3 ved kommunens vaksinasjonssted The Qube. Vær oppmerksom på at du som allerede har fått time på The Qube, skal møte til denne og ikke ta vaksinen på apotek.

Du kan få koronavaksine på:

 • Ringen Apotek
 • Jessheim Apotek (Ditt Apotek)

Book time hos Jessheim Apotek 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du bestiller time til vaksinering.

Her kan du lese egenerklæringen   

Sjekkliste til deg som har fått tilbud om koronavaksine

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg endre time?

Ja, det kan du. Kontakt vaksinasjonskontoret på telefon 40 40 21 31 eller epost: koronavaksine@ullensaker.kommune.no 

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Ullensaker kommune?  
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
 • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 40 40 21 31 og avtal time for etterregistrering. Åpningstid er hverdager 09:00-11:30 og 12:00 til 15:00.  
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
 • Bor du i en annen kommune enn Ullensaker, må du henvende deg dit. 
 • Ullensaker kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

Har du fastlege i annen kommune og har særlig høy risiko?

Hvis du er i aldersgruppen 18-64 år med særlig høy risiko for sykdom grunnet underliggende sykdom/ tilstand med fastlege i annen kommune. Du skal få vaksinen i den kommunen hvor fastlegen din har sitt virke, og legen skal da melde deg inn i den kommunen for å melde deg inn i prioritert gruppe.

Skal barn ta koronavaksine?

Alle over 12 får tilbud. Barn i alder 5-11 med svært høy risiko og anbefalt av lege skal kontakte Nannestad kommune for barnevaksine. Tlf. 40 02 24 80

Fra uke 5 vil Ullensaker kommune tilby vaksine til barn i alderen 5-11 dersom familien ønsker det. Les mer under viktig informasjon.


OBS! Alle mellom 5-11 år må ha med samtykkeskjema signert av begge foresatte.

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Hvilken vaksine brukes?

Ullensaker tilbyr den koronavaksinen som er tilgjengelig og som tildeles fra Folkehelseinstituttet. 
Vi har nå Pfizer og Moderna vaksine tilgjengelig og du må selv velge hvilken type vaksine du ønsker når du møter til time. Alle under 30 anbefales Pfizer.

Det skal settes to doser av vaksinen før du er fullvaksinert. Det tilbys også en booster/3. dose

Informasjon om koronavaksinen

Kan vaksinen gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI

Hvordan får ikke-digitale innbyggere booket tid til vaksinering?

Ikke digitale brukere oppfordres til å få hjelp fra andre til å registrere seg. Dersom de ikke kan få hjelp kan de ringe 404 02 131  

Kommunes vaksinasjonsteam gjør følgende: 

 • Ringer alle over 80 år direkte.
 • Sender brev til innbyggere som er registrert uten mobiltelefon.
 • Oppfordrer pårørende og bekjente om å hjelpe sine nærmeste med registrering.
 • Tilbyr hjelp fra vårt vaksinasjonsteam til registrering. 

Brev til ikke-digitale innbyggere

Tilbyr kommunen transportløsning for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet?

Regjeringen har lagt transport til og fra vaksinestasjon utenfor pasienttransportordningen, som betyr at dette ikke er det offentliges ansvar. Det er altså den enkelte selv som må sørge for å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet.

Kostnader forbundet med transport til og fra vaksinasjonsstedet er også den enkelte innbyggers ansvar.
Det finnes ordninger for de som av økonomiske årsaker ikke kommer seg til vaksinasjonsstedet, slik som TT kort og NAV-ordninger.

Kommunens ansvar i forbindelse med transport til og fra vaksinasjonsstedet er begrenset til det å informere om hvilke alternativer som foreligger i samfunnet. Buss, tog, sykkelvei osv.

Kan jeg ta vaksinen hjemme eller hos fastlegen?

Det er dessverre ikke mulig med vaksinasjon annet sted enn vaksinasjonssenter. Vi har gode smittevernrutiner ved vaksinasjonsstedet.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe og skal prioriteres i vaksinekø?

Det er fastlegene som prioriterer egne pasienter ut fra nasjonal prioriteringsliste. Fastlegene sender lister til kommunen over sine pasienter i risikogruppe. Vi har god dialog med fastlegekontorene i kommunen. 

De som er i risikogruppe og har lege i annen kommune, må be legen sin ta kontakt med vårt vaksinasjonsteam.

Skal man teste seg før vaksinering i tilfelle man har korona?

Man trenger ikke teste seg før vaksinering, men er man i karantene skal man vente til karantenetiden er over. Man skal heller ikke ta vaksine om man er i isolasjon, eller har symptomer.

Hvor henter jeg bevis på at jeg er ferdig vaksinert?

Du kan selv skrive ute dine vaksiner inkludert covid-19 vaksine på helsenorge.no 

Hvis jeg velger å ta vaksinen, vil jeg da fremdeles kunne være smittsom for andre?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller død. Hvor godt vaksinen beskytter andre mot smitte fra deg er ikke helt avklart enda, men man forventer at man kan oppnå såkalt flokkimmunitet når tilstrekkelig mange har vaksinert seg.  

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om å jeg tilhører risikogruppe når jeg registrerer meg? 

Fastlegen er den som kjenner sine pasienter og dermed er best egnet til å prioritere. Fastlegene sender lister over risikopasienter til kommuneoverlegen. Listene blir lagt inn i vår vaksinekø og pasientene får direkte beskjed om å bestille tid når det blir deres tur. Dermed trenger vi ikke den informasjonen i registreringen da dette gjøres av fastlegene. Vi oppfordrer allikevel alle om å registrere seg.

Hva gjør jeg som har allergi, kan jeg ta vaksinen?

Allergikere må forholde seg til den informasjon som er på vår hjemmeside eller hos Folkehelseinstituttet. Fastlegen er den du må kontakte om du er usikker på om du skal ta vaksinen.

Trenger jeg følge smittevernregler når jeg er vaksinert?

Her kan du lese regler og råd for de som er fullvaksinerte:

Hva kan vaksinerte gjøre?

Råd for fullvaksinerte

 

Flere spørsmål og svar hos helsenorge.no 

Information about vaccinations in different languages

Quick guid to the coronavirus vaccine

Lenker

Vaksiner uke for uke

Massevaksineringen i Ullensaker ble ferdig i uke 37. 

Uke 37

I uke 37 vaksinerte vi 687 personer.

Uke 36

I uke 36 vaksinerte vi 1290 personer.

Fra uke 36 må kommunen bestille doser selv ut fra behov. 

Uke 35 

I uke 35 vaksinerte vi 544 personer med Pfizer.

Uke 34

I Uke 34 vaksinerte vi 1341 personer med Pfizer.

Uke 33

I uke 33 vaksinerte vi 2170 personer. 

Uke 32

I uke 32 vaksinerte vi 2568 personer.

Uke 31

I uke 31 vaksinerte vi 1587 personer.

Uke 30

I uke 30 vaksinerte vi 1935 personer.

Uke 29

I uke 29 vaksinerte vi 2338 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 28 

I uke 28 vaksinerte vi 1900 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 27

I uke 27 vaksinerte vi 1900 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 26 

I uke 26 vaksinerte vi 4575 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 25

I uke 25 vaksinerte vi 4415 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 24

I uke 24 vaksinerte vi 3260 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 23

I uke 23 vaksinerte vi 2807 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 22  

I uke 22 vaksinerte vi 2919 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 21 

I uke 21 vaksinerte vi 1853 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 20

I uke 20 vaksinerte vi 1521 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 19

I uke 19 vaksinerte vi 1533 personer. 860 ble satt som dose 1 og 673 som dose 2. Av de som fikk dose 2 var det 125 personer som hadde fått dose 1 med AstraZeneca, de fikk dose 2 med Pfizer.

Uke 18

I uke 18 vaksinerte vi 1551 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 17

I uke 17 vaksinerte vi 1558 personer med Pfizer-vaksinen. 

Uke 16

I uke 16 vaksinerte vi 1383 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 15 

I uke 15 vakinserte vi 1516 personer Pfizer-vaksinen.

Uke 14

 • I uke 14 har vi vaksinert 1264 personer med Pfizer.

Uke 13 

 • I uke 13 har vi vaksinert 636 personer.

Uke 12

 • I uke 12 har vi vaksinert 760 personer.

Uke 11 

 • I uke 11 har vi vaksinert 341 personer.

Uke 10 

 • I uke 10 har vi vaksinert 452 personer. 
 • Vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er midlertidig stanset. Dette kan du lese mer om her. 
 • De som har time til dose 2 med AstraZeneca-vaksinen i uke 17 og senere, skal møte som avtalt dersom de ikke får SMS med beskjed om noe annet.

Uke 9 

 • I uke 9 har vi vaksinert 652 personer.

Uke 8

 • I uke 8 har vi vaksinert 724 personer hvorav 330 er helsepersonell.

 

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. Det må gå 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.
Personer i denne aldersgruppen som har hatt korona skal ikke bestille time til vaksinasjon fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose, uavhengig av Boosterdose er ikke godkjent for personer under 18 år.  

 


Publisert: 16.12.2020 13:10:12
Sist endret: 20.01.2022 13:58