Innhold

Viktig melding

 • Vi anmoder alle som har fått flyttet sin time for dose to om å møte opp til den tildelte timen. De som MÅ avbestille vil få anledning til å bestille time til dose 2 på et senere tidspunkt avhengig av tilgangen vi har på vaksinedoser. Vaksinasjonstelefon eller Helsebok-appen kan ikke flytte eller tilby ny time til de som avbestiller. Grunnen til dette er at det ikke finnes endelig oversikt over tildeling av doser fra Folkehelseinstituttet. De som avbestiller sin time, må følge med på kommunens hjemmeside for nærmere informasjon. Vi vil oppdatere så fort det lar seg gjøre.
 • I forbindelse med flytting av intervall mellom dose 1 og 2 ble det dessverre sendt ut SMS til noen få personer som allerede hadde forkortet intervall. Dette er i hovedsak studenter, og personer i risikogruppen. Intervallet mellom dose 1 og dose 2 skal være minst 21 dager.Vi ber de som har fått kortere intervall enn 3 uker om å ringe vaksinasjonskontoret for ny time, tlf. 404 02 131 (åpent hverdager 09:00-11:30 og 12:00-15:00).
 • Alle  over 18 år skal ha fått tilbud om vaksiner i Ullensaker kommune. Siste frist for å få første dose ved Vaksinasjonssenteret vil være i uke 29. De som har ikke har fått første dose av ulike årsaker, bes bestille time til vaksinasjon så raskt som mulig, evt. ta kontakt med vaksinasjonssenteret på telefon 40402131. Vaksinasjon med andre dose vil fortsette etter gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Grunnet redusert antall doser må innbyggerne påregne at dose 2 blir utsatt da Folkehelseinstituttet har bestemt at doseintervallet skal være 12 uker. Det vil bli sendt ut SMS om ny time

Status for vaksineringen

Per 12. juli har 25 323 personer i Ullensaker fått vaksine.

 • 12 648 personer har fått dose 2 og er fullvaksinerte.
 • Vaksineringen i Ullensaker startet i januar 2021. Vaksineringen skjer i puljer etter Folkehelseinstituttets anbefaling. 

NB! Hvis du er over 18 år og ikke har fått innkalling til vaksinasjon, ta kontakt med vaksinasjonssenteret på tlf. 404 02 131 for bestilling av time. Åpningstider for telefonen er hverdager kl. 09:00-11:30 og 12:00-15:00.

Gruppe 1 Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell

Vaksinering fullført*

Gruppe 2 Alder 85 år eller eldre  Vaksinering fullført* 
Gruppe 3

Alder 75 til 84 år

Vaksinering fullført*
Gruppe 4

Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

Vaksinering fullført*
 Gruppe 5 Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand Vaksinering fullført*
Gruppe 6  Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  Vaksinering fullført* 
Gruppe 7  Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander Vaksinering fullført*
Gruppe 8  Alder 55-64 år Vaksinering pågår
Gruppe 9 Alder 45-54 år Vaksinering pågår
Gruppe 10 Alder 18-24 år og 40-44 år Vaksinering pågår
Gruppe 11 Alder 25-39 år Vaksinering pågår

*Nye beboere på sykehjem vi få et tilbud på et senere tidspunkt. De som registrerer seg for vaksinasjon etter at gruppen er ferdigvaksinert vil bli kalt inn fortløpende.

Uke 33

I uker 33 forventer vi 288 doser Pfizer. 

Uke 32

I uke 32 forventer vi 498 doser Pfizer.

Uke 31

I uke 31 forventer vi 498 doser Pfizer.

Uke 30

I uke 30 forventer vi 498 doser Pfizer.

Uke 29

I uke 29 forventer vi 2364 doser Pfizer.

Uke 28 

I uke 28 forventer vi 2964 doser Pfizer. 

Uke 27

I uke 27 vaksinerte vi 1900 personer med Pfizer-vaksiner. 

Uke 26 

I uke 26 vaksinerte vi 4575 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 25

I uke 25 vaksinerte vi 4415 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 24

I uke 24 vaksinerte vi 3260 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 23

I uke 23 vaksinerte vi 2807 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 22  

I uke 22 vaksinerte vi 2919 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 21 

I uke 21 vaksinerte vi 1853 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 20

I uke 20 vaksinerte vi 1521 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 19

I uke 19 vaksinerte vi 1533 personer. 860 ble satt som dose 1 og 673 som dose 2. Av de som fikk dose 2 var det 125 personer som hadde fått dose 1 med AstraZeneca, de fikk dose 2 med Pfizer.

Uke 18

I uke 18 vaksinerte vi 1551 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 17

I uke 17 vaksinerte vi 1558 personer med Pfizer-vaksinen. 

Uke 16

I uke 16 vaksinerte vi 1383 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 15 

I uke 15 vakinserte vi 1516 personer Pfizer-vaksinen.

Uke 14
 • I uke 14 har vi vaksinert 1264 personer med Pfizer.
Uke 13 
 • I uke 13 har vi vaksinert 636 personer.
Uke 12
 • I uke 12 har vi vaksinert 760 personer.

Uke 11 
 • I uke 11 har vi vaksinert 341 personer.
Uke 10 
 • I uke 10 har vi vaksinert 452 personer. 
 • Vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er midlertidig stanset. Dette kan du lese mer om her. 
 • De som har time til dose 2 med AstraZeneca-vaksinen i uke 17 og senere, skal møte som avtalt dersom de ikke får SMS med beskjed om noe annet.
Uke 9 
 • I uke 9 har vi vaksinert 652 personer.
Uke 8
 • I uke 8 har vi vaksinert 724 personer hvorav 330 er helsepersonell.

Slik registrer du deg

Registreringen er åpen for alle innbyggere over 18 år. Alle over 18 år oppfordres å registrere seg til vaksinekø. Vaksinen er frivillig.

Registrer deg her

Gangen i vaksineringen

 1. Registrer deg på nett om du ønsker vaksine eller ikke. Kommunen ber om registrering for å kunne planlegge bedre og handle raskere når vaksinen er på plass. Dersom du endrer ditt ønske om vaksine, kan du sende inn skjemaet på nytt.
 2. Når det er din tur i henhold til prioriteringslisten mottar du SMS om timebestilling. Du vil få SMS med invitasjon når det er din tur, det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege. Fastlegen har ekstra ansvar for enkelte prioriterte grupper. 
  • Er du av de i gruppe 4 med særlig høy risiko eller i gruppe 5, 6 eller 7, skal fastlegen din si i fra til kommuneoverlegen at du skal prioriteres. 
  • Er du i en av disse gruppene og bosatt i Ullensaker, men har fastlege i en annen kommune, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din for å forhøre deg om vaksinasjon.
  • Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med fastlegen din.
 3. Bestille time på lenken i sms for vaksinering. Dersom du har oppgitt en annen persons telefonnummer, må du forsikre deg om at vedkommende varsler deg når det kommer en SMS om at det er mulig å bestille tid til vaksinasjon. Du må enten selv eller ved hjelp fra andre, logge deg inn på samme nettsted og bestille time for vaksinering.
 4. Vaksinering (to ganger). Du skal ha to doser med minst 6 ukers mellomrom. Når du bestiller time til den første vaksinasjonsdosen, må du også bestille time til den andre dosen.

Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke på tre ulike måter

Alternativ 1: Registrere deg selv

Registrer deg her

 1. Du kommer da inn på nettsiden for registrering. Vi anbefaler at du gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og nettleseren Google Chrome.
 2. Logg deg inn ved å bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 3. Deretter skal du registrere fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. 
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når det blir din tur til å vaksineres.
Alternativ 2: Du trenger hjelp av pårørende eller nære bekjente for å registrere deg

Registrer deg her

 1. Den som hjelper deg, må logge seg inn ved å bruke sin egen kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Hjelperen skal ikke registrere opplysninger om seg selv, men legge inn  opplysninger om deg.
 2. På nettsiden skal dere registrere ditt fødsels- og personnummertelefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer, til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når det blir din tur til å vaksineres.
Alternativ 3: Du har ikke noen som kan hjelpe deg eller mulighet til å bruke nettet
 • Ring 404 02 131 åpningstid er hverdager kl. 09:00-11:30 og 12:00-15:00.
 • Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen. Vaksinasjonstelefonen kan ikke svare på andre spørsmål enn timebestilling.
 • Vi prioritere å hjelpe de over 65 år med registrering. Er du under 65 år uten risiko for sykdom ber vi deg vente med å ringe oss for registrering inntil videre. Følg med på nettsiden når det blir din tur.

Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.

Her foregår vaksineringen

Vaksinering foregår på The Qube som ligger ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 41, 2060 Gardermoen. 

Det skiltes inn til parkeringen og er avsatt en rekke plasser til gratis parkering for de som vaksineres. 

 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du bestiller time til vaksinering.

Her kan du lese egenerklæringen   

Sjekkliste til deg som har fått tilbud om koronavaksine

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først:

Ved vaksinering mot covid-19, følger Ullensaker kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHIs anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

 1. Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko.
Med særlig høy risiko menes i forbindelse med
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

 

 1. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 2. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 3. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 4. Alder 55 – 64 uten underliggende sykdom
 5. Alder 45 – 54 uten underliggende sykdom
Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag

 

 

Etter at de prioriterte gruppene er vaksinert, åpnes det for at alle over 18 år kan vaksinere seg.

Se lista over prioriterte grupper på Folkehelseinstituttets nettsider

Les mer om koronavaksineringsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg endre time min for dose to?

Ja, det kan du. Da må du avbestille timen. Du vil få anledning til å bestille time til dose 2 på et senere tidspunkt avhengig av tilgang på doser. Vaksinasjonstelefon eller Helsebok-appen kan ikke flytte eller tilby ny time til deg som avbestiller. Grunnen til det er at de ikke finnes endelig oversikt over tildeling av doser fra Folkehelseinstituttet. Du må selv følge med på kommunens hjemmeside for nærmere informasjon, som vil bli oppdatert når den er tilgjengelig.

Vil kommunen endre avtalte timer for dose 2?

Nå fokuserer ullensaker kommune på å vaksinere alle innbyggere med dose 1. Alle som har fått innkallelse til dose 2 må planlegge for å møte til timen de har fått, dersom den endres vil de få beskjed og melding om ny time for dose 2.

Hvordan kan det ha seg at noen i gruppen etter meg får vaksine før meg?

Noen ganger må vi purre de som har fått tilbud om time, men som ikke booker tid. I noen tilfeller er det registrert feil i telefonnummer som også fører til at vi ikke når rette vedkommende. Det vil også kunne skje at noen melder seg på så sent at de da naturligvis også vil få time etter andre grupper.

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Ullensaker kommune?  
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
 • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 40 40 21 31 og avtal time for etterregistrering. Åpningstid er hverdager 09:00-11:30 og 12:00 til 15:00.  
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
 • Bor du i en annen kommune enn Ullensaker, må du henvende deg dit. 
 • Ullensaker kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

Hva skjer med meg som har fått første dose AstraZeneca?

Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med vaksine av typen mRNA, altså Pfizer og Moderna.

Beskyttelsen du har fått etter første dose med AstraZeneca-vaksinen er god og varer i minst 12 uker.

Kommunene får ekstra doser mRNA-vaksiner for å dekke behovet, og vil få nærmere informasjon om dette fra FHI.

Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon/SMS fra vaksinasjonsteamet om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsbrev til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Informasjonsbrevet finner du her.

Har du fastlege i annen kommune og har særlig høy risiko?

Hvis du er i aldersgruppen 18-64 år med særlig høy risiko for sykdom grunnet underliggende sykdom/ tilstand med fastlege i annen kommune. Du skal få vaksinen i den kommunen hvor fastlegen din har sitt virke, og legen skal da melde deg inn i den kommunen for å melde deg inn i prioritert gruppe.

Skal barn ta koronavaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Hvilken vaksine brukes?

Ullensaker tilbyr den koronavaksinen som er tilgjengelig og som tildeles fra Folkehelseinstituttet. 

Det skal settes to doser av vaksinen før du er fullvaksinert.

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Om vaksinen - Bokmål

About the vaccine - English

Kan vaksinen gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI

Hvordan får ikke-digitale innbyggere booket tid til vaksinering?

Ikke digitale brukere oppfordres til å få hjelp fra andre til å registrere seg. Dersom de ikke kan få hjelp kan de ringe 404 02 131  

Kommunes vaksinasjonsteam gjør følgende: 

 • Ringer alle over 80 år direkte.
 • Sender brev til innbyggere som er registrert uten mobiltelefon.
 • Oppfordrer pårørende og bekjente om å hjelpe sine nærmeste med registrering.
 • Tilbyr hjelp fra vårt vaksinasjonsteam til registrering. 

Brev til ikke-digitale innbyggere

Tilbyr kommunen transportløsning for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet?

Regjeringen har lagt transport til og fra vaksinestasjon utenfor pasienttransportordningen, som betyr at dette ikke er det offentliges ansvar. Det er altså den enkelte selv som må sørge for å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet.

Kostnader forbundet med transport til og fra vaksinasjonsstedet er også den enkelte innbyggers ansvar.
Det finnes ordninger for de som av økonomiske årsaker ikke kommer seg til vaksinasjonsstedet, slik som TT kort og NAV-ordninger.

Kommunens ansvar i forbindelse med transport til og fra vaksinasjonsstedet er begrenset til det å informere om hvilke alternativer som foreligger i samfunnet. Buss, tog, sykkelvei osv.

Kan jeg ta vaksinen hjemme eller hos fastlegen?

Det er dessverre ikke mulig med vaksinasjon annet sted enn vaksinasjonssenter. Vi har gode smittevernrutiner ved vaksinasjonsstedet.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe og skal prioriteres i vaksinekø?

Det er fastlegene som prioriterer egne pasienter ut fra nasjonal prioriteringsliste. Fastlegene sender lister til kommunen over sine pasienter i risikogruppe. Vi har god dialog med fastlegekontorene i kommunen. 

De som er i risikogruppe og har lege i annen kommune, må be legen sin ta kontakt med vårt vaksinasjonsteam.

Skal man teste seg før vaksinering i tilfelle man har korona?

Man trenger ikke teste seg før vaksinering, men er man i karantene skal man vente til karantenetiden er over. Man skal heller ikke ta vaksine om man er i isolasjon, eller har symptomer.

Skal jeg registrere meg, dersom jeg allerede har fått vaksine gjennom arbeidsgiver?

Hvis du har fått vaksine hos arbeidsgiver trenger du ikke registrere deg til vaksinekø i Ullensaker. Vaksinasjonen blir registrert på Ullensaker kommune slik at vi vet hvor mange som er vaksinert.

Hvor henter jeg bevis på at jeg er ferdig vaksinert?

Du kan selv skrive ute dine vaksiner inkludert covid-19 vaksine på helsenorge.no

Hvis jeg velger å ta vaksinen, vil jeg da fremdeles kunne være smittsom for andre?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller død. Hvor godt vaksinen beskytter andre mot smitte fra deg er ikke helt avklart enda, men man forventer at man kan oppnå såkalt flokkimmunitet når tilstrekkelig mange har vaksinert seg.  

Hvorfor er det forskjellig tall på kommunes hjemmeside og media på antall vaksinerte?

Tallene vi rapporterer på vår nettside, er antall doser satt av vårt vaksinasjonsteam. Media henter tallene fra sentralt register som også inneholder innbyggere som har fått vaksine et annet sted. Det kan for eksempel være helsepersonell som har fått vaksine hos arbeidsgiver.

Ullensaker kommune mottar vaksinedoser i midten av uken og setter vaksiner på torsdag og fredag tallet oppdateres derfor på mandag. 

Vi har god kapasitet og bruker alle doser vi får tilsendt fra sentrale myndigheter.

Kommer dere til å sette opp flere vaksinestasjoner i kommunen? 

Kommunen har etablert et vaksinasjonssenter på The Qube som ligger ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 41, 2060 Gardermoen. Vi vil informere dersom dette endrer seg.

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om å jeg tilhører risikogruppe når jeg registrerer meg? 

Fastlegen er den som kjenner sine pasienter og dermed er best egnet til å prioritere. Fastlegene sender lister over risikopasienter til kommuneoverlegen. Listene blir lagt inn i vår vaksinekø og pasientene får direkte beskjed om å bestille tid når det blir deres tur. Dermed trenger vi ikke den informasjonen i registreringen da dette gjøres av fastlegene. Vi oppfordrer allikevel alle om å registrere seg.

Hva gjør jeg som har allergi, kan jeg ta vaksinen?

Allergikere må forholde seg til den informasjon som er på vår hjemmeside eller hos Folkehelseinstituttet. Fastlegen er den du må kontakte om du er usikker på om du skal ta vaksinen.

Trenger jeg følge smittevernregler når jeg er vaksinert?

Her kan du lese regler og råd for de som er fullvaksinerte:

Hva kan vaksinerte gjøre?

Råd for fullvaksinerte

 

Flere spørsmål og svar hos helsenorge.no 

Information about vaccinations in different languages

Quick guid to the coronavirus vaccine

Lenker

 


Publisert: 16.12.2020 13:10:12
Sist endret: 13.07.2021 09:49