Innhold

Viktig informasjon

 • Bestill time til vaksinasjon ved å kontakt vaksinasjonskontoret på 404 02 131.
 • Vaksinasjonskontoret i Ullensaker kan kontaktes på telefon 404 02 131 og på e-post, og er åpent hverdager kl. 09.00-11.30 og 12.00-15.00. Vaksinasjonssenteret kontaktes hvis du trenger å bestille, avlyse eller flytte en time. De skal ikke kontaktes for generelle spørsmål om vaksine. Se helsenorge.no eller ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015 for generelle spørsmål om koronavaksine.
 • Innbyggere som er 65 år og eldre vil få tilbud om tredje dose koronavaksine. Det er kun Pfizer-vaksinen som er godkjent som dose tre på nåværende tidspunkt. De som vil få tilbud om dose tre er innbyggere over 65 år som har fått to doser, hvor andre dose er satt for minst seks måneder siden. Vaksineringen vil foregå fra og med uke 45 i The Qube. Innbyggere vil få SMS om timebestilling når det er deres tur. De eldste får tilbud først. 
 • Når det i slutten av uke 43 er restdoser etter vaksinasjon av 16- og 17-åringer, vil disse tilbys som tredje dose til et tilsvarende antall personer aldersgruppen 65 +. De som får tilbudet mottar en SMS fra kommunen. Vaksinasjonen foregår i Jessheimhallen og er dessverre ikke tilrettelagt for brukere av rullestol o.l. Les mer her. 
 • Alle som bor i Ullensaker og er født i 2003 eller før, skal ha fått tilbud om vaksine. De som ennå ikke har fått første dose, oppfordres til å kontakte vaksinasjonkontoret for å bestille time så fort som mulig. 
 • Vi tilbyr vaksine til personer i alderen 12-15 år som er bosatt i Ullensaker. De som har hatt korona skal ikke bestille time til vaksinasjon fordi gjennomgått infeksjon tilsvarer en vaksinasjonsdose, uavhengig av når man var smittet. Booking av time gjøres av foresatte med BankId. Alle må ha med samtykkeskjema fra begge foresatte. Samtykkeskjema
 • Vi tilbyr 16- og 17-åringer bosatt i Ullensaker koronavaksine. Alle som er født i 2004 og 2005 har fått tilbud om vaksine. For personer som er  16-17 år må det gå 8 -12 uker mellom dose 1 og dose 2. Dersom man ikke er fylt 16 år må man ha samtykke fra sine foresatte. Samtykkeskjema
 • Vi tilbyr tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, i henhold til nasjonale retningslinjer. Her kan du lese mer om hvilke grupper dette gjelder og hvilke retningslinjer som følges. De dette gjelder, vil få brev/attest av sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste om at de får tilbud om tredje dose. De som har fått dette, kan kontakte kommunens vaksinasjonsteam for å få satt opp time. Dokumentasjon/attest må tas med på vaksinasjonsdagen og vises frem før vaksinasjon kan gjennomføres. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med fastlege i tillegg.
 • Vi gir dose 2 til studenter ved Romerike Folkehøgskole som ikke har fått dette tidligere. Studenter som ønsker dose 2 må først registrere seg på knappen øverst til høyre på denne siden, og deretter ringe vaksinasjonssenteret for å få satt opp time.

Status for vaksineringen i Ullensaker

Status per 17. oktober:

 • Vaksinasjonsdekning:
  • Personer over 18 år:  88 % har fått minst en dose, og 82,4 % har fått 2 doser.
  • Personer 16-17 år:     88 % har fått minst en dose.
  • Personer 12-15 år:     61 % har fått minst en dose
 • 29 887 personer har fått vaksine fra kommunens vaksinasjonsteam.
 • 26 063 personer av disse fått dose 2 og er fullvaksinerte.
 • 135 personer har fått dose 3.
 • Alle innbyggere som er en del av vaksinasjonsprogrammet har fått tilbud om vaksine.
 • Innbyggere som har fått dose 1, har fått time til dose 2.
 • Ullensaker kommune får alle vaksinedosene vi trenger og bruker alle vaksinedoser vi får. Når vi har ledige doser, kaller vi inn personer til fremskyndet dose 2. De som har ventet lengst prioriteres først, og kommunen sender SMS til dem som får tilbud om fremskyndet dose 2.
Vaksiner uke for uke

Massevaksineringen i Ullensaker ble ferdig i uke 37. 

Uke 37

I uke 37 vaksinerte vi 687 personer.

Uke 36

I uke 36 vaksinerte vi 1290 personer.

Fra uke 36 må kommunen bestille doser selv ut fra behov. 

Uke 35 

I uke 35 vaksinerte vi 544 personer med Pfizer.

Uke 34

I Uke 34 vaksinerte vi 1341 personer med Pfizer.

Uke 33

I uke 33 vaksinerte vi 2170 personer. 

Uke 32

I uke 32 vaksinerte vi 2568 personer.

Uke 31

I uke 31 vaksinerte vi 1587 personer.

Uke 30

I uke 30 vaksinerte vi 1935 personer.

Uke 29

I uke 29 vaksinerte vi 2338 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 28 

I uke 28 vaksinerte vi 1900 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 27

I uke 27 vaksinerte vi 1900 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 26 

I uke 26 vaksinerte vi 4575 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 25

I uke 25 vaksinerte vi 4415 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 24

I uke 24 vaksinerte vi 3260 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 23

I uke 23 vaksinerte vi 2807 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 22  

I uke 22 vaksinerte vi 2919 personer med Pfizer-vaksine.

Uke 21 

I uke 21 vaksinerte vi 1853 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 20

I uke 20 vaksinerte vi 1521 personer med Pfizer-vaksine. 

Uke 19

I uke 19 vaksinerte vi 1533 personer. 860 ble satt som dose 1 og 673 som dose 2. Av de som fikk dose 2 var det 125 personer som hadde fått dose 1 med AstraZeneca, de fikk dose 2 med Pfizer.

Uke 18

I uke 18 vaksinerte vi 1551 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 17

I uke 17 vaksinerte vi 1558 personer med Pfizer-vaksinen. 

Uke 16

I uke 16 vaksinerte vi 1383 personer med Pfizer-vaksinen.

Uke 15 

I uke 15 vakinserte vi 1516 personer Pfizer-vaksinen.

Uke 14

 • I uke 14 har vi vaksinert 1264 personer med Pfizer.

Uke 13 

 • I uke 13 har vi vaksinert 636 personer.

Uke 12

 • I uke 12 har vi vaksinert 760 personer.

Uke 11 

 • I uke 11 har vi vaksinert 341 personer.

Uke 10 

 • I uke 10 har vi vaksinert 452 personer. 
 • Vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er midlertidig stanset. Dette kan du lese mer om her. 
 • De som har time til dose 2 med AstraZeneca-vaksinen i uke 17 og senere, skal møte som avtalt dersom de ikke får SMS med beskjed om noe annet.

Uke 9 

 • I uke 9 har vi vaksinert 652 personer.

Uke 8

 • I uke 8 har vi vaksinert 724 personer hvorav 330 er helsepersonell.

Her foregår vaksineringen

Vaksinering foregår i rådhusevegen 4, 2066 Jessheim. Inngangen er på baksiden av bygget.

 

Alle som skal vaksineres kan benytte parkeringsplassen utenfor, eller annen sentrumsparkering. Gjeldende skilting må følges. 

Før du kommer til vaksinering

Du skal ikke møte opp dersom du er syk, har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon. 

Av praktiske hensyn ber vi deg om å bruke klær oventil som gjør det lett å komme til overarmen hvor vaksinen settes.

Husk å holde avstand og overholde smittevernregler.

Før vaksinering skal egenerklæringsskjema fylles ut. Dette fylles ut digitalt når du bestiller time til vaksinering.

Her kan du lese egenerklæringen   

Sjekkliste til deg som har fått tilbud om koronavaksine

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg endre time min for dose to?

Ja, det kan du. Kontakt vaksinasjonskontoret.

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine hos Ullensaker kommune?  
 • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
 • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
 • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 40 40 21 31 og avtal time for etterregistrering. Åpningstid er hverdager 09:00-11:30 og 12:00 til 15:00.  
 • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
 • Bor du i en annen kommune enn Ullensaker, må du henvende deg dit. 
 • Ullensaker kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 

Hva skjer med meg som har fått første dose AstraZeneca?

Regjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med vaksine av typen mRNA, altså Pfizer og Moderna.

Beskyttelsen du har fått etter første dose med AstraZeneca-vaksinen er god og varer i minst 12 uker.

Kommunene får ekstra doser mRNA-vaksiner for å dekke behovet, og vil få nærmere informasjon om dette fra FHI.

Når tidspunktet for andre dose nærmer seg, vil du få informasjon/SMS fra vaksinasjonsteamet om tidspunkt og hvilken mRNA-vaksine du får tilbud om.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et informasjonsbrev til deg som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Informasjonsbrevet finner du her.

Har du fastlege i annen kommune og har særlig høy risiko?

Hvis du er i aldersgruppen 18-64 år med særlig høy risiko for sykdom grunnet underliggende sykdom/ tilstand med fastlege i annen kommune. Du skal få vaksinen i den kommunen hvor fastlegen din har sitt virke, og legen skal da melde deg inn i den kommunen for å melde deg inn i prioritert gruppe.

Skal barn ta koronavaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Hva koster det å ta koronavaksinen?

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Hvilken vaksine brukes?

Ullensaker tilbyr den koronavaksinen som er tilgjengelig og som tildeles fra Folkehelseinstituttet. 

Det skal settes to doser av vaksinen før du er fullvaksinert.

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Om vaksinen - Bokmål

About the vaccine - English

Kan vaksinen gi bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.
Kilde: FHI

Hvordan får ikke-digitale innbyggere booket tid til vaksinering?

Ikke digitale brukere oppfordres til å få hjelp fra andre til å registrere seg. Dersom de ikke kan få hjelp kan de ringe 404 02 131  

Kommunes vaksinasjonsteam gjør følgende: 

 • Ringer alle over 80 år direkte.
 • Sender brev til innbyggere som er registrert uten mobiltelefon.
 • Oppfordrer pårørende og bekjente om å hjelpe sine nærmeste med registrering.
 • Tilbyr hjelp fra vårt vaksinasjonsteam til registrering. 

Brev til ikke-digitale innbyggere

Tilbyr kommunen transportløsning for de som ikke kan komme seg til vaksinasjonsstedet?

Regjeringen har lagt transport til og fra vaksinestasjon utenfor pasienttransportordningen, som betyr at dette ikke er det offentliges ansvar. Det er altså den enkelte selv som må sørge for å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet.

Kostnader forbundet med transport til og fra vaksinasjonsstedet er også den enkelte innbyggers ansvar.
Det finnes ordninger for de som av økonomiske årsaker ikke kommer seg til vaksinasjonsstedet, slik som TT kort og NAV-ordninger.

Kommunens ansvar i forbindelse med transport til og fra vaksinasjonsstedet er begrenset til det å informere om hvilke alternativer som foreligger i samfunnet. Buss, tog, sykkelvei osv.

Kan jeg ta vaksinen hjemme eller hos fastlegen?

Det er dessverre ikke mulig med vaksinasjon annet sted enn vaksinasjonssenter. Vi har gode smittevernrutiner ved vaksinasjonsstedet.

Hvordan vet kommunen at jeg er i risikogruppe og skal prioriteres i vaksinekø?

Det er fastlegene som prioriterer egne pasienter ut fra nasjonal prioriteringsliste. Fastlegene sender lister til kommunen over sine pasienter i risikogruppe. Vi har god dialog med fastlegekontorene i kommunen. 

De som er i risikogruppe og har lege i annen kommune, må be legen sin ta kontakt med vårt vaksinasjonsteam.

Skal man teste seg før vaksinering i tilfelle man har korona?

Man trenger ikke teste seg før vaksinering, men er man i karantene skal man vente til karantenetiden er over. Man skal heller ikke ta vaksine om man er i isolasjon, eller har symptomer.

Hvor henter jeg bevis på at jeg er ferdig vaksinert?

Du kan selv skrive ute dine vaksiner inkludert covid-19 vaksine på helsenorge.no

Hvis jeg velger å ta vaksinen, vil jeg da fremdeles kunne være smittsom for andre?

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller død. Hvor godt vaksinen beskytter andre mot smitte fra deg er ikke helt avklart enda, men man forventer at man kan oppnå såkalt flokkimmunitet når tilstrekkelig mange har vaksinert seg.  

Hvorfor stilles det ikke spørsmål om å jeg tilhører risikogruppe når jeg registrerer meg? 

Fastlegen er den som kjenner sine pasienter og dermed er best egnet til å prioritere. Fastlegene sender lister over risikopasienter til kommuneoverlegen. Listene blir lagt inn i vår vaksinekø og pasientene får direkte beskjed om å bestille tid når det blir deres tur. Dermed trenger vi ikke den informasjonen i registreringen da dette gjøres av fastlegene. Vi oppfordrer allikevel alle om å registrere seg.

Hva gjør jeg som har allergi, kan jeg ta vaksinen?

Allergikere må forholde seg til den informasjon som er på vår hjemmeside eller hos Folkehelseinstituttet. Fastlegen er den du må kontakte om du er usikker på om du skal ta vaksinen.

Trenger jeg følge smittevernregler når jeg er vaksinert?

Her kan du lese regler og råd for de som er fullvaksinerte:

Hva kan vaksinerte gjøre?

Råd for fullvaksinerte

 

Flere spørsmål og svar hos helsenorge.no 

Information about vaccinations in different languages

Quick guid to the coronavirus vaccine

Lenker

 


Publisert: 16.12.2020 13:10:12
Sist endret: 19.10.2021 13:34