Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2019

  • Kulturminnedagene 2019: lørdag 7. - søndag 15. september
  • Tema for Kulturminnedagene 2019 er: Fremtidens kulturarv

Tematikken setter søkelyset på hva som definerer den norske kulturarven. Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet påvirket og blitt påvirket i møte med verden, mellom folk og andre kulturer.

Hva med arrangement rundt handel, matkultur, identitet, samferdsel eller tradisjonshåndverk. 

Program Kulturminnedagene 2019

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem!

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem. Her er plass for store og små arrangement. 

Arrangørene har ansvar for planlegging, markedsføring, økonomi og gjennomføring av eget arrangement. Kulturkontoret markedsfører hele programmet på vår nettside og Facebookside.

Spørsmål & Påmelding

Innmelding av arrangement gjøres fortløpende til rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: ch@ullensaker.kommune.no  tlf. 66 10 81 81


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 13.06.2017 13:28