Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2020

  • Tema for Kulturminnedagene 2020: lære - bruke - bære
  • Tidspunkt: høsten 2020 (endret pga. Korona)

Tema for Kulturminnedagene 2020 spiller på kunnskap og bærekraft. Som en konsekvens av korona-utbruddet så har Norges Kulturvernforbund bestemt at årets kulturminnedager blir utvidet til å gjelde hele høsten 2020. Dette for at flest mulig kan planlegge og delta på spennende arrangementer i sitt lokalmiljø. Les mer på Kulturminndagene sin nettside

Spørsmål

Kontakt rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: ch@ullensaker.kommune.no  tlf. 66 10 81 81


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 29.06.2020 13:14