Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2020

  • Kulturminnedagene 2020: lørdag 5. - søndag 13. september
  • Tema for Kulturminnedagene 2020: lære - bruke - bære

Tema for Kulturminnedagene 2020 spiller på kunnskap og bærekraft.

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem. Her er plass for store og små arrangement. 

Arrangørene har ansvar for planlegging, markedsføring, økonomi og gjennomføring av eget arrangement. Kulturkontoret markedsfører hele programmet på vår nettside og Facebookside.

Spørsmål & Påmelding

Innmelding av arrangement gjøres fortløpende til rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: ch@ullensaker.kommune.no  tlf. 66 10 81 81


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 13.06.2017 13:28