Innhold

Kulturnatt på Øvre Romerike

kulturnatt logoØvre Romerike er en spennende region, med mange kulturarenaer, viktige kulturminner og mye kulturell aktivitet. Dette vil vi synliggjøre i ett arrangement. Vi ønsker kulturaktivitet i hele regionen, på alle arenaer—intet er for lite—intet er for stort.

 

  • Du som arrangør: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi
  • Kommunene: Tar initiativ, samler alle arrangementene i ett program som markedsføres digitalt

Håper dere vil være med å sette regionen vår på kartet!

Arr: Ullensaker kommune, Nes kommune, Hurdal kommune, Gjerdrum kommune, Eidsvoll kommune, Nannestad kommune

Lysvandring rundt Nordbytjernet

Det er første gang vi arrangerer Kulturnatt i Ullensaker og vi har derfor lyst til å gjøre noe helt nytt! – En lysvandring med kulturelle innslag rundt Nordbytjernet - fra kl. 20.00 til ca. 21.30. Har du/dere lyst til å ha et innslag?

Vi legger opp til en sti med fakler rundt tjernet og håper dere har lyst til å bidra med ulike kulturelle innslag på vandringen, f.eks. sang, dans, kunstmaling, spikking, diktlesning, musikk eller lignende. Her er det åpent for alle idéer - stort og smått. Det er ikke tilgjengelig strøm, og dere må selv ta med det dere trenger til innslaget.

Enhet kultur har spurt Frivilligsentralen om de kan stå for gratis servering av grillpølser, kaker, kaffe og saft – men er det andre som ønsker å servere noe er det selvsagt åpent for det!

Påmelding

Lysvandringen

Ønsker dere å delta med et eller flere kulturelle innslag på lysvandringen? - send påmelding til innen 13. september til: ko@ullensaker.kommune.no

Eget arrangement

Send påmelding innen 13. september til: ko@ullensaker.kommune.no.

Vi trenger:

  • Tittel
  • Tidspunkt
  • Sted
  • Kort beskrivelse (max 30 ord)
  • Pris

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten ko@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 81 94


Publisert: 03.01.2019 14:46:00
Sist endret: 03.01.2019 14:46