Innhold

Kulturnatt på Øvre Romerike

kulturnatt logoØvre Romerike er en spennende region, med mange kulturarenaer, viktige kulturminner og mye kulturell aktivitet. Dette vil vi synliggjøre i ett arrangement. Vi ønsker kulturaktivitet i hele regionen, på alle arenaer—intet er for lite—intet er for stort.

 

Du som arrangør: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi
Kommunene: Tar initiativ, samler alle arrangementene i ett program som markedsføres digitalt

Håper dere vil være med å sette regionen vår på kartet!

Arr: Ullensaker kommune, Nes kommune, Hurdal kommune, Gjerdrum kommune, Eidsvoll kommune, Nannestad kommune

Påmelding?

Send påmelding innen 13. september til: ko@ullensaker.kommune.no

Vi trenger:

  • Tittel
  • Tidspunkt
  • Sted
  • Kort beskrivelse (max 30 ord)
  • Pris

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten ko@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 81 94


Publisert: 03.01.2019 14:46:00
Sist endret: 03.01.2019 14:46