Innhold

Hva skjer i Lokal Kulturuke?

Lokal KulturukeLokal Kulturuke skal synliggjøre kulturlivet i Ullensaker.

Lokal Kulturuke startet opp i 2003 og har siden vokst til en stor, årlig kulturbegivenhet i mars/april - i regi av kommunens lokale kulturliv. Her er alt fra teater, musikaler, kabareter, konserter, dans, foredrag, kulturinformasjon, utstillinger m.m. Arrangementene foregår over hele kommunen og på mange ulike arenaer, for og med alle aldre, nivå, etnisk bakgrunn - tradisjonsarrangement og overraskelser - samarbeid og moro.

Lokal Kulturuke =  Lokalt Kulturliv - en uke for og med alle kulturinteresserte i Ullensaker.

Programmet kommer vanligvis i postkassen til alle husstander i Ullensker ca. 10 dager før Kulturuka starter. Men fordi det nå er vanskelig å planlegge langt frem i tid og for å ha muligheten til å gjøre endringer har vi valgt å ha Kulturuke programmet digitalt i 2021 dvs. at vi ikke trykker opp programmet og distribuerer i posten som tidligere.

Programmet vil markedsføres gjennom vår nettside, Facebook innlegg og via flyere som vil spres på ulike steder i Ullensaker. 

Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres til å vise seg frem!

Ullensaker er en hurtig voksende kommune og Lokal kulturuke gir en enestående mulighet for det lokale kulturlivet til å vise seg frem og for nye og «gamle» innbyggere til å se og prøve ut hva Ullensakers kulturliv har å tilby. Vi ønsker at programmet for Kulturuka skal speile bredden av Ullensakers mangfoldige kulturliv!

Nytenking!

Hva med:

  • Å gi de faste arrangementene en ny vri med ekstra innhold og en spennende tittel
  • Mer kreativitet og spenst – nytt innhold – nye temaer
  • Flere større arrangement – gjerne der flere samarbeider om innhold og organisering
  • Å ta med nye aktører, gjerne fra andre kulturer 
  • Nye kulturarenaer

De siste ukene har smittesituasjonen i kommunen gått riktig vei, og vi håper og tror den positive utviklingen vil fortsette. Sannsynligvis blir det fremdeles noen begrensninger, men kanskje kan dette også åpne opp for å tenke annerledes rundt noen av arrangementene?

Organisering

Arrangørene: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi

Enhet Kultur: Tar initiativ, informerer og koordinerer arrangementene og markedsfører hele programmet

Påmelding Lokal Kulturuke 2021

Lokal Kulturuke 2021 blir fredag 12. – søndag  21. mars. Har du/dere lyst til å være med? - påmelding foregår fortløpende, men siste frist er 1. februar.

Påmelding til Lokal Kulturuke

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten ko@ullensaker.kommune.no / tlf. 66 10 81 94

 


Publisert: 13.02.2018 13:52:00
Sist endret: 08.12.2020 11:05