Innhold

Parkering for forflytningshemmede

Hvem kan få parkeringsbevis?

For å få utstedt parkeringsbevis for forflytningshemmede må du kunne:

  • Dokumentere at du har særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/ eller annen aktivitet.
  • Du må også ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde

Søker du som passasjer må et tredje vilkår være oppfylt:

  • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn.

 

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid.
  • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering.

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet.

Misbruk vil medføre inndragning av kortet og eventuelt anmeldelse.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søk om parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Legeerklæring.pdf

Ved utfylling av søknad må du enten søke som fører eller passasjer. Kortet er personlig og hvis du har fått det utstedt som fører kan du ikke bruke kortet når du sitter på med andre. 

Hvis vi ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon til søknaden din innen 4 uker etter mottatt søknad, avsluttes søknad og du må søke på nytt. 


Publisert: 28.10.2019 10:59:46
Sist endret: 28.10.2019 10:59