Sammen om Mestring er for deg med begynnende eller lette psykisk helseutfordringer. Kan utfordringene løses med et begrenset antall samtaler i gruppetilbud eller veiledet selvhjelp kan du ta kontakt uten å gå gjennom fastlegen eller Tildelingsenheten.

Tjenesten er gratis.

Har du langvarig, moderat eller alvorlig psykisk lidelse vil fastlegen bistå med henvisning til rett helseavdeling i kommunen. 


Publisert: 29.10.2020 10:36
Sist endret: 04.03.2022 10:29