Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har ikke Allergot ungdomsskole kapasitet til å ta imot elever utenfra vårt inntaksområde.


Publisert: 12.06.2020 10:30
Sist endret: 12.06.2020 10:30