Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet neste skoleår. Skoleåret 2020-21 har Døli skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever andre inntaksområder på 4., 6. og 7. trinn. 


Publisert: 10.06.2020 12:01
Sist endret: 10.06.2020 14:48