Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-2021 har Gystadmarka ungdomsskole hatt kapasitet til å imøtekomme elever fra andre inntaksområder på 8. trinn, men kapasiteten på trinnet er nå fylt. Skolen har derfor ikke kapasitet på noen av klassetrinnene.


Publisert: 10.06.2020 13:14
Sist endret: 06.02.2021 09:28