Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Gystadmarka ungdomsskole kapasitet til å imøtekomme elever fra andre inntaksområder på 8. trinn.


Publisert: 10.06.2020 13:14
Sist endret: 10.06.2020 15:00