Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eksamen 10. trinn 2019 - nettbaserte hjelpemidler

Under skriftlig eksamen vil elevene ha tilgang til følgende utvalgte nettressurser:

Nettressursene er valgt ut og vurdert i henhold til Utdanningsdirektoratets føringer for eksamen 2018. 

Eventuelle nye ressurser for eksamen 2019 vil komme i desember. 

Du kan lese mer om eksamen på Utdanningsdirektoratets sider

Endre Feide-passord

Det anbefales at passord til Feide byttes regelmessig. Her bytter du ditt Feide-passord (Velg: "Logg inn" øverst i høyre hjørne)

Bruksanvisning for bytte av Feide-passord

Slik løser du problemer med lærer-PC og OneDrive etter omlegging av påloggingsløsning

Metode for å løse problemer med OneDrive på lærer-PC

IPAD - onedrivekonto logge av etter omlegging

Ny løsning for pålogging i digirom er nå aktivert

Du skal nå benytte formatet dinfeidebruker@digirom.no for pålogging i digirom. Andre FEIDE-tjenester er uendret og benytter FEIDE-pålogging som før.

Dersom du får  problemer med pålogging, og får feilmelding: "AADSTS50056: Password does not exist in store for this user", må du endre ditt FEIDE passord. Brukerveiledning for endring finner du i venstremenyen "Endre FEIDE-Passord". 

Dersom du har æ, ø eller å, i passordet, vil du få opp samme feilmelding. Endre da passord som beskrevet og utelat særnorske tegn i nytt passord. 

Lærere og elever kan oppleve problemer med å logge på lokalt installerte Office-applikasjoner. (På PC og IPAD). Eksempelvis OneDrive og Word. 

Brukerveiledning for å løse eventuelle problemer finner du i venstremenyen "Slik løser du problemer...".

Du løser dette ved å fjerne din konto i applikasjonen, deretter legge den inn igjen.

Tjenesteutvikling skole og oppvekst, Digitale Gardermoen

Praktisk informasjon om digital eksamen

 • Elevene logger på med en eksamensbruker som blir tildelt på eksamensdagen, altså annet brukernavn og passord enn det de bruker daglig på skole-pc. Eksamensbrukeren nulles hver dag og det lages backup.
 • På skrivebordet er en mappe, «Eksamen 2018», hvor alt elevene trenger på eksamensdagen er samlet:
  1. PGS Oppgave og innlevering
  2. Eksamensmaler i Word (nynorsk, bokmål og engelsk) og Excel
  3. Forberedelsesmateriell (lenke)
  4. Nettressurser
  5. Clue (ordbok) - Geogebra – Kalkulator
 • Under eksamen kan det være stor pågang på enkelte nettsider, dette kan føre til at nettsidene henger eller oppleves som trege. Elevene må derfor ha med seg papirbaserte ordbøker på eksamensdagen.

Visma Flyt Skole

Skolene i Ullensaker kommune bruker det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole. Foresatte får tilgang til opplysninger om sitt barn via pålogging med ID-porten/MinID. I Visma Flyt Skole kan du som foresatt følge med på informasjon om ditt barn, som for eksempel fravær, karakterer og anmerkninger. Se brukermanual.

Læringsbrett i Ullensakerskolen

I læreplanverket for grunnskole og videregående opplæring er digitale ferdigheter betegnet som en av fem grunnleggende ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag og er en del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i samfunnet. I løpet av skoleåret 2017/2018 vil alle elever og lærere i Ullensakerskolen ta i bruk læringsbrett i undervisningen. Bakgrunn for satsingen er den politisk vedtatte Handlingsplan for digital kompetanse i Ullensakerskolen.

De overordnede målene med handlingsplanen og innføring av læringsbrett til alle elever og lærere:

 • økt læringsutbytte
 • økt motivasjon
 • økt bruk av teknologi i alle fag
 • økt fokus på gode tilbakemeldinger i tråd med vurdering for læring

Alle lærere og ledere får en systematisk opplæring og oppfølging i pedagogisk bruk av læringsbrettene. Opplæringen gjennomføres av selskapet RIKT, i samarbeid med Ullensaker kommune. Grunnopplæringen omfatter 9-10 dager som gjennomføres i løpet av skoleåret 2017/2018. Veiledere fra RIKT modellerer undervisning gjennom bruk av læringsbrett for lærere og elever, slik at elevene involveres i opplæringen. I opplæringen er det fokus på pedagogiske prinsipper som gruppeledelse og vurdering for læring, samt fokus på hver enkelt elev som aktiv deltaker i egen læringsprosess. 

Utlån, bruk og erstatning

Det inngås en skiftlig avtale knyttet til hver elev og elevens læringsbrett for å regulere forhold rundt læringsbrettene. Avtalen sier noe om utlån, bruk og erstatning/rutiner ved en eventuell skade. Ta kontakt med egen skole ved eventuell skade på læringsbrettet.

Låneavtale læringsbrett

Ferier og nytt skoleår

Ullensaker kommune ønsker at læringsbrettene skal være tilgjengelige for elevene så mye som mulig, og det er derfor lagt opp til at elevene tar med seg læringsbrettene hjem i ferier. Med noen få unntak er dette også hovedregelen for sommerferien. Elever som går ut av 10. trinn må levere inn læringsbrettet før de slutter. Det samme gjelder elever som går ut av 7. trinn og som ikke skal begynne på kommunal ungdomsskole. Denne gruppen leverer inn læringsbrettet på barneskolen de går ut av, øvrige elever beholder læringsbrettet mellom 7. og 8. trinn.

Administrasjon av læringsbrett

Airwatch er kommunens administrasjons- og distribusjonssystem for læringsbrettene. Systemet benyttes for å distribuere ut applikasjoner og ressurser, sette rettighetstilganger og ivareta sikkerhet og personvern til elever og lærere. Applikasjoner som distribueres ut til læringsbrettene er risikovurdert og har databehandleravtale der det er påkrevd. Elever har ikke anledning til å installere applikasjoner som ikke er gjort tilgjengelig av Ullensaker kommune. Elever som ber om det, har rett til innsyn i henhold til personopplysningsloven.

Apper

Ullensakerskolen vurderer fortløpende hvilke apper som skal være tilgjengelige for de ulike alderstrinnene.  I oppstartsfasen har vi valgt å fokusere på produksjonsapper av typen BookCreator, SkoleSkrift 3, KidSpiration, IThoughts og ExplainEverything.

Brukerstøtte

Det er den enkelte skole som utøver brukerstøtte til elevene. Dersom eleven har glemt koden på læringsbrettet eller det oppstår andre utfordringer, må han/hun kontakte læreren sin.


Publisert: 09.02.2018 14:16:03
Sist endret: 09.02.2018 14:16