Innhold

Våre ressurssentre

  • Jessheim skole og ressurssenter har utvidede oppgaver innenfor det spesialpedagogiske feltet. Dette innebærer tilbud om forsterket skoletilbud og utadrettet veiledning.
  • Tospråklig senter tilbyr grunnleggende norskopplæring for elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper. Skolen er kommunens senter for tospråklig opplæring for grunnskolebarn uten norskspråklig kompetanse.

Publisert: 10.01.2017 13:00:57
Sist endret: 30.08.2023 11:46