Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Nordby ungdomsskole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever utenfor inntaksområdet på 9. og 10. trinn. Det tas forbehold om skolens kapasitet når det gjelder tilbud til elever fra andre inntaksområder som har behov for særskilt oppfølging utover de som er knyttet til tilrettelagt avdeling.


Publisert: 10.06.2020 13:26
Sist endret: 10.06.2020 15:01