Bilde av lærer

Foto: Ullensaker kommune

Vi trenger flere dyktige lærere som møter elevene med omsorg, varme og tydelige forventninger, og som bidrar til å skape en skolehverdag med gode rammer og forutsigbarhet.

Vesong ungdomsskole er opptatt av å skape et inkluderende læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for alle elever og ansatte. Vi ser etter deg som brenner for inkludering og som ser læringspotensial i alle barn, og der vi voksne bidrar til godt sosialt samspill, å verdsette forskjellighet og ta vare på hverandre.

Kan ikke se at «feltet» Aktuelt ligger på hjemmesiden vår ennå, men det kommer kanskje i løpet av dagen.


Publisert: 11.01.2023 11:51
Sist endret: 17.01.2023 14:57