Skolehelsetjeneste

Adresse:

Postadresse: Ullensaker helsestasjon, avd. Kløfta, P.B. 2051 Jessheim

Besøksadresse: Bakke skole, Skolevegen 14A, 2040 Kløfta

Telefon:

Ved endring av timeavtale, ta  kontakt med helsesykepleier på elevens skole .

Se link i venstremenyen.

 

Avdelingsleder:

Grete Bihlet