Hvem er vi?

Vi er seks utekontakter som jobber med oppsøkende arbeid blant barn og unge fra 12 til 18 år. Vi jobber forebyggende med oppsøkende arbeid blant barn og unge. Vi er tilstede der ungdommene er. Vi er innom alle ungdomsskolene og videregående skole hver uke og er rundt omkring i kommunen der ungdom ferdes på kveldstid og i alle helger.  

Vi holder til sammen med resten av avdelingen for forebyggende arbeid barn og unge (FABU) på Calypso ungdomshus.

Vi har mange samtaler med ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere for å sikre at vi sammen tar vare på ungdommene som bor og ferdes i Ullensaker. Vi har taushetplikt og meldeplikt. Vi samarbeider tett med andre instanser og kan formidle kontakt med helsestasjonen for ungdom, politiet, barnevern, nav og andre.

Med oss kan ungdommer snakke om alt. Vi er trygge voksne som er der når ungdommene trenger oss!

Jan-Wiktor 

Linn Marita

Thomas

May Lisbeth

Martine

Linda


Publisert: 17.03.2021 09:31
Sist endret: 06.05.2021 11:39