Vann, avløp, renovasjon og veg

Kontakt                    

e-post til postmottak

Meld inn feil

Du som innbygger i kommunen kan melde inn feil du oppdager. Husk at det er viktig at du oppgir riktig adresse for hvor det er feil.

Feil på ledningsnettet

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom og lignende) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg på 66 10 80 00.

Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon på 66 10 80 80.

Feil på renovasjon

Dersom du opplever at avfallet ditt ikke er blitt hentet, må du ta kontakt med ØRAS. Oppgi adressen din og dato for når avfallet ikke ble hentet.

Er beholderen din ødelagt, må du også kontakte ØRAS.

Du kan også melde fra om manglende henting og andre feil på renovasjon i henteappen "Min Renovasjon".

Feil på kommunal veg

Feil på kommunale veier, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys og annet kan meldes om på e-post til kommunen.

Feil på europaveg, riksveg eller fylkesveg

Feil på andre veger meldes om til Vegtrafikksentralen på telefon 175.