Vann, avløp, renovasjon og veg

Kontakt                    

postmottak@ullensaker.kommune.no

Meld inn feil

Feil på ledningsnettet

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon.

Kommunal vakttelefon: 66 10 80 80

Feil på renovasjon

Meld fra til oss om ikke hentet avfall

Dersom du opplever at avfallet ditt ikke blir hentet. send oss en melding med din adresse og når avfallet ikke ble hentet på epost.

Feil på kommunal veg

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! I alle tilfellene er det viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

Meld feil ved å sende oss en epost

Meld.feil@ullensaker.kommune.no

Feil på europaveg, riksveg eller fylkesveg

Telefon: 175