Innhold

Tilbake til hovedsiden - vann, avløp, renovasjon og veg

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Kommunens forskrift inneholder bestemmelser om tekniske forhold som har betydning for ileggelse av gebyr og fakturering. Av vesentlige forhold nevnes:

  • Tilknytningsgebyr; bestemmelser ved nybygg, tilbygg, midlertidige bygg og gjenoppbygging etter brann/riving
  • Årsgebyr; bestemmelser ved iverksetting av nybygg, eiendomsoverdragelse, midlertidige fritak og opphør av årsgebyr (frakobling av vannforsyning)
  • Saksbehandlingsgebyr; bestemmelser for utslippstillatelser og påslippstillatelser, tilsyn og kontroll av anlegg

Du finner forskriften på www.lovdata.no

Kommunale eiendomsgebyrer

Her kan du lese mer om de kommunale eiendomsgebyrene


Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 04.03.2020 12:10