Innhold

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  
  • Graving i nærheten av vann- og avløpsledninger

Søknad om gravetillatelse

Gravemelding.no

Priser pr 1.1.2020

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 500
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 23.09.2020 15:31