Innhold

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  
  • Graving i nærheten av vann- og avløpsledninger

Fra 1. mai 2021 må alle som skal utføre gravearbeid etc, sende inn gravesøknad, selv om graving skal foregå på privat grunn.

Søknad om gravetillatelse

Gravemelding.no

Priser pr 1.1.2021

Gravemelding Uten mva
Behandling av gravetillatelse kr 3 600
Arbeidsvarslingsgebyr kr 1 000
Straffegebyr for graving i offentlig veg uten tillatelse kr 15 000

Publisert: 24.10.2018 14:47:04
Sist endret: 05.03.2021 12:05