Innhold

Tilbake til hovedsiden - vann, avløp, renovasjon og veg

Bli vintersyklist!

La bilen stå - Bli vintersyklist! 

Du har fortsatt sjansen til å bli en av 111 syklister som kan få vinterutstyr til sykkelen din til en verdi av 2511 kr. 

I samarbeid med Statens vegvesen og XXL Jessheim deler vi ut 111 vinterpakker mot en egenandel på 350 kr per pakke. I tillegg til egenandelen finansieres pakken av Statens vegvesen og sponsing fra XXL.Vi ønsker at de syklistene som vanligvis sykler til og fra bolig/arbeid/tog/buss/matbutikk skal kunne gjøre dette også på vinteren! 

Vi gjør dette fordi vi ønsker å senke terskelen for å bli vintersyklist! Slik at færre trenger å bruke bilen. Vi vil ta vare på miljøet og vi vet også at det har positiv virkning på helsen å sykle hele året. I tillegg vet vi at det er lettere å sykle med riktig, trygt og godt utstyr om vinteren. 

 • 2Xpiggdekk (verdi 599,-X2)
 • Lykt foran og bak (verdi 349,-)
 • Refleksvest (verdi 39,-)
 • XXL sykkelflaske (verdi 29,-)
 • Vannavvisende sykkellue med vindtett front (verdi 99,-)
 • Vanntette forede sykkelhansker (verdi 299,-)
 • Bytte av slange og dekk -2 hjul (verdi 299,-)
 • Enkel service (verdi 199,-) m/
  • Justering av gir/ bremser
  • Smøring av kjede og drivverk
  • Fylling av luft
  • Etterstramming av skruer
  • Tilstandsrapport på sykkelen 

Man får pakken ved å sende inn påmeldingsskjema. Ved mange påmeldinger trekkes det ut et utvalg av deltakere som mottar pakken.

Kriterier for å melde seg på er: 

 • At man bor i kommunen eller at man har arbeidssted i kommunen

Kriterier for å få vintersykkelpakke

 • Man må melde seg på
 • Betale en egenandel på 350 kr. I tillegg til egenandelen finansieres pakken av Statens vegvesen og sponsing fra XXL.
 • Besvare en spørreundersøkelse etter kampanjen som kommer fra Kommunen til epostadressen

Påmeldingskjema 

NB! Dersom du har problemer med å få sendt inn skjemaet kan du mellomlagre det og sende det til epostadresse: vintersykkel@gmail.com 

Skjemaet må fylles ut på pc og sendes inn.  Har du spørsmål til kampanjen kan du kontakte Maria Rasmussen 

Vegvedlikehold

Kommunens ansvar
 • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
 • Ullensaker kommune har 23 brøyteroder, og per i dag engasjert 6 entreprenører til brøytingen. Entreprenørene har 1 time til å rykke ut, og bruker 8 timer på å kjøre gjennom brøyterodene. Ettersom det kan gå 9 timer til de tidligst er klar til ny runde, vil tidspunktet for når de blir utkalt være viktig. Normalt kalles brøytemannskapene ut ved 5-10 cm snødybde.
Vegvesenets ansvar
 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no
Privat ansvar
 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan 

Veglys

Det er vedtatt en ny veilysnorm for kommunene på Romerike.

Veilysnorm

Det er viktig at feil og mangler på veglys meldes på kommunens hjemmesider, slik at vår samarbeidspartner kan utbedre feilen så raskt som mulig.

Kommunens veglysansvarlig varsles når det er registrert en ny feil på hjemmesiden.
Deretter legges feilen inn i arbeidslisten, som sendes til kommunens samarbeidspartner minimum en gang i uken.

I henhold til avtale plikter leverandør å påbegynne oppdraget innen en kalenderuke fra avrop/bestilling.
Det kan derfor ta inntil 14 dager før utbedring iverksettes. I enkelte tilfeller vil feilretting ta noe lengre tid, som i hektiske perioder (høst), spesielle forhold eller ved større feil.

Ved større/spesielle feil på veglysanlegget, vil leverandør i samarbeid med kommunen drøfte hva som skal gjøres.

I tilfeller hvor utbedringen vil være svært kostnadsfull, kan det være nødvendig å utsette i påvente av tilførte drifts-/investeringsmidler.

Veinorm

Det er vedtatt ny veinorm for kommunene på Romerike. 

Veinorm


Publisert: 24.10.2018 13:36:52
Sist endret: 10.12.2019 14:40