Informasjon på disse sidene gjelder husholdningsavfall. For å finne ut mer om håndtering av næringsavfall besøk ØRAS sine sider.

 

Dersom du har spørsmål om avfallsbeholdere, endring av abonnementet, manglende henting av avfall og lignende, ta kontakt med ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS).

Henvendelser som gjelder nye abonnementer, etablering av renovasjonsløsninger, renovasjonsgebyret og fritak fra det samt forsøpling skal fortsatt rettes til kommunen.