Informasjon på disse sidene gjelder husholdningsavfall. For å finne ut mer om håndtering av næringsavfall besøk ØRAS sine sider.

 

Fra og med 1. mai 2020 er det ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) som er ditt viktigste kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om avfallsbeholdere, endring av abonnementet, manglende henting av avfall og lignende.

Henvendelser som gjelder nye abonnementer, etablering av renovasjonsløsninger, renovasjonsgebyret og fritak fra det samt forsøpling skal fortsatt rettes til kommunen.