Innhold

Henteappen "Min Renovasjon"

Oversikt over dager når avfallet ditt blir hentet får du enklest ved å laste ned henteappen "Min Renovasjon".

I "Min Renovasjon" finner du:

 • muligheten til å aktivere påminnelse om hentedagen
 • enkel sorteringsguide
 • åpningstider og informasjon (Miljøstasjonen Dal Skog)
 • muligheten til å melde fra om feil og mangler
 • oversikt over returpunkter

Appen er gratis og kan lastes ned fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Den ser slik ut:

Min renovasjon 

Slik kommer du i gang:

 1. Last ned appen fra Google Play eller App Store på telefonen/nettbrettet.
 2. Velg Ullensaker kommune.
 3. Legg inn adressen din, og søk den opp.
 4. Aktiver varsling: gå inn på tømmekalender, og aktiver varsling slik at du får beskjed på mobilen før renovatøren henter avfallet hos deg. 
  Velg ønsket varslingstidspunkt.
  Varslingen er gratis.

Avfallskalenderen

Er du en av de som ikke ønsker eller kan bruke appen, kan du fortsatt bruke avfallskalenderen som har samlet hentedager for de forskjellige typer avfall.

Her kan du få avfallskalenderen i PDF-format. Og her kan du få tømmedager på mobil, nettbrett eller PC.

I kalenderen finner du tømmedager for mat- sammen med restavfall, og for papir/papp sammen med plast. For å finne fram trenger du å vite tresifret rutenummer som er angitt med klistremerke på din avfallsbeholder (OBS! Beholdere for restavfall og papir/papp har ulike numre!). Kontakt ØRAS dersom klistremerke på beholderen din mangler.

 

Restavfallsbeholderen (med matavfall) tømmes annenhver uke i vinterhalvåret og hver uke på sommeren. 

Papirbeholderen tømmes hver fjerde uke, og da blir også plastsekken hentet.

Ble avfallet ikke hentet?

Det kan være mange grunner til at din beholder ikke har blitt tømt til vanlig tidspunkt. Sjekk at du ikke har gjort en av disse feilene.

Hvis alt er i orden fra din side, så kan det være at renovatøren er forsinket på ruta. La beholderen din stå på hentepunktet til den blir tømt.

Blir avfallet ditt likevel ikke hentet, eller hvis du lurer på noe angående hentedager og avfallskalenderen, ta kontakt med ØRAS. ØRAS har ansvaret for kommunikasjon med deg som abonnent om spørsmål knyttet til innsamling av husholdningsavfall. 

Du kan også melde fra om at avfallet ikke ble hentet i appen "Min Renovasjon".


Publisert: 30.04.2020 12:42:49
Sist endret: 08.06.2020 16:23