Innhold

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr

Kommunens forskrift inneholder bestemmelser om tekniske forhold som har betydning for ileggelse av gebyr og fakturering. Av vesentlige forhold nevnes:

  • Tilknytningsgebyr; bestemmelser ved nybygg, tilbygg, midlertidige bygg og gjenoppbygging etter brann/riving
  • Årsgebyr; bestemmelser ved iverksetting av nybygg, eiendomsoverdragelse, midlertidige fritak og opphør av årsgebyr (frakobling av vannforsyning)
  • Saksbehandlingsgebyr; bestemmelser for utslippstillatelser og påslippstillatelser, tilsyn og kontroll av anlegg

Du finner forskriften på www.lovdata.no 


Publisert: 28.10.2019 10:52:40
Sist endret: 23.01.2020 12:27