Innhold

Standard abonnementsvilkår

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er et sentralt regelverk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS).Vann- og avløpssektoren er omfattet av et betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolkning og omsetning av gjeldende regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader.

Standard abonnementsvilkår - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår - Tekniske bestemmelser

Tilleggsbestemmelser standard abonnementsvilkår Ullensaker Kommune


Publisert: 28.10.2019 10:59:46
Sist endret: 11.09.2020 08:49