Innhold

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 23.01.2020 12:44