Innhold

Felles VA-norm for Romerike-kommunene

Normen gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av utvendige vann- og avløpsanlegg. Normen er resultat av et interkommunalt samarbeid og gjelder for alle kommunene på Romerike, unntatt Skedsmo og Lørenskog. Normen er behandlet og politisk vedtatt i den enkelte kommune. Dokumentet ligger som lenke nedenfor.

VA-norm for Øvre Romerike

Ullensaker kommune har en tilhørende pumpestasjonsbeskrivelse.

Innmåling av vann- og avløpsanlegg

Alle kommunale ledninger og kummer i kommunen skal måles inn. Innmåling skal skje med GPS eller totalstasjon. Ved bruk av GPS kreves etterkontroll av høyder, etterkontroll bør gjennomføres med nivellerkikkert eller totalstasjon. Åpne vann og avløpskummer skal fotograferes digitalt orientert mot nord og bildene leveres sammen med de øvrige dataene fra innmålingen. Innmålingsdataene skal leveres i det offisielle referansesystemet til kommunen. I Ullensaker kommune benyttes EUREF1989 Sone 32.

Vann- og avløpsnettet blir kontinuerlig rehabilitert og videre utbygd i takt med utviklingen i Ullensaker kommune. Noen av disse oppgavene blir utført av Ullensaker kommune og andre av private utbyggere. Alle nye hovedanlegg for vann og avløp overtas av Ullensaker kommune.

Abonnementsvilkårene har som formål å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Måleinstruks for dokumentasjon av innmålingsdata

Måleinstruks for dokumentasjon av innmålingsdata


Publisert: 28.10.2019 10:41:57
Sist endret: 27.05.2020 14:50