Innhold

Vann- og avløpsmyndigheten og Bygningsmyndigheten har utarbeidet en veileder som skal være til hjelp for både byggebransjen og oss. Formålet er rask og effektiv saksbehandling, og en oversiktlig saksgang der fagpersoner (VA) har direkte kontakt i VA-spørsmål.

Veileder vann- og avløpsanlegg i byggesaker

Gå til veilederen

Henvendelser og anmodninger sendes til postmottak@ullensaker.kommune.no

Skjemaer og sjekklister til veilederen:

I delesaker eller der VA-anlegg ikke kommer på egen eiendom, vil det være behov for en privat avtale for å sikre rettigheter for VA-anlegg, jf. kapittel 1.5 i veilederen.

Vårt forslag til sikring av rettigheter finner du her:

For privatperson

Forslag til privat avtale er beskrevet i kapittel 1.5 (se link ovenfor om erklæring).
Kapittel 4 beskriver ting du bør tenke gjennom ved mindre tiltak.

Vi håper veilederen vil være et godt hjelpemiddel til aktører i byggebransjen, og vi tar gjerne imot forslag til forbedringer av veilederen, skjemaer og sjekklister.

Krav til sluttdokumentasjon

Vannmåler

Les mer om vannmåler her


Publisert: 25.02.2020 09:24:17
Sist endret: 24.06.2020 13:57