Innhold

Renovasjonsordning

Det er tvungen renovasjonsordning i kommunen. Det vil si at alle eiendommer, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta, jf. § 2 første ledd i kommunens renovasjonsforskrift.

Renovasjonsabonnementet

Hvis du bruker standard renovasjonsløsning med beholdere, skal du ha tilgang til en papir- og en restavfallsbeholder. Du får også grønne matavfallsposer samt plastsekker til innsamling av plastemballasje.

Et standardabonnement består av

  • 140 liters restavfallsbeholder
  • 140 liters papirbeholder
  • sekk for plastemballasje
  • grønne poser til matavfall

Beholdere for restavfall og papir/papp finnes i følgende størrelser: 80 liter (kun for restavfall), 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter.

Endrer du størrelser på beholder for restavfall, vil dette også påvirke renovasjonsgebyret.

Opprette nytt abonnement

Alle husholdninger må ha et renovasjonsabonnement. Du selv er ansvarlig for å bestille dette om boligen din ikke har det.  

Hvis du har nybygd hus eller av andre grunner trenger å opprette et nytt abonnement, må du fylle ut dette skjemaet.

Endre størrelse på avfallsbeholder

Er beholderen din for stor eller for liten i forhold til hvor mye avfall din husholdning produserer, må du bytte beholder til en som passer bedre. Det må du gjøre selv på Miljøstasjon Dal Skog. Du må fylle ut et bytteskjema på Miljøstasjon Dal Skog.

Husk å rengjøre avfallsbeholder før bytting, i motsatt fall kan ØRAS kreve et gebyr for vask per beholder.

Renovasjonsgebyret blir endret i forhold til ny beholderstørrelse. Endringen vil vises på neste faktura.

Bytte av skadet avfallsbeholder

Dersom avfallsbeholderen din blir skadet i forbindelse med tømming og ikke lenger er funksjonell, må den byttes. Dette gjøres av ØRAS og er i utgangspunktet gratis. Likevel kan ØRAS kreve refusjon i tilfellet du selv kan lastes for skaden.

Du kan selv gå inn på hjemmesiden til ØRAS og bestille bytting.

Bestille felles avfallsbeholder

Det er mulig å bruke felles avfallsbeholdere for de som ønsker det, under forutsetning av at forholdene ligger til rette for det. Renovasjonsgebyret i slike tilfeller fastsettes ut fra beholdervolum og antall boenheter som bruker beholderen.

Du søker om å bytte til fellesbeholder ved å sende en mail til postmottak@ullensaker.kommune.no. Oppgi navn, telefon, adresse, hvilken størrelse du trenger og hvilke husholdninger som skal dele beholderen.

Etter at du får godkjennelse fra kommunen må du selv bytte beholder på Miljøstasjon Dal Skog.

Få fritak

Hvis eiendommen din vil være ubebodd i en lengre periode, kan du søke om fritak fra renovasjonsordningen. Dette gjelder kun eiendommer som bruker avfallsbeholdere på hjul. Vi gir ikke fritak for eiendommer som bruker fellescontainere eller felles nedgravde løsninger.

Send begrunnet søknad til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Dersom du får søknaden din godkjent, må du levere avfallsbeholderne tilbake til Miljøstasjon Dal Skog. Først når beholderne er levert inn stopper vi renovasjonsgebyret. Dette vises på neste faktura for kommunale eiendomsgebyrer.

Avslutte abonnement

Abonnementet kan avsluttes kun i tilfeller når eiendommen ikke lenger er i bruk, som for eksempel ved rivning.

Send oss en mail til renovasjon@ullensaker.kommune.no for å få det godkjent. Du må selv levere avfallsbeholdere til Miljøstasjon Dal Skog før vi avslutter gebyrene.


Publisert: 24.04.2020 12:05:13
Sist endret: 15.05.2024 11:25