Innhold

Hva innebærer kommunens renovasjonsordning for din husstand?

Avfallsbeholdere: eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og andre
 • Eneboliger, tomannsboliger og rekkehus bruker vanligvis standard renovasjonsløsning med avfallsbeholdere.
 • I Ullensaker har vi to beholdere: en for papp- og papiravfall (grønt lokk) og en for restavfall (grått lokk).
 • Plast samles i egne gjennomsiktige plastsekker du får fra ØRAS. Plastsekken settes ved siden av papirbeholderen på hentedag for papp og papir. Husk dobbelknute!
 • Matavfall samles i egne grønne spesialposer du også får fra ØRAS. Matavfallsposer (knyttet med dobbelknute) kastes i beholderen for restavfall.
 • Restavfall pakkes i vanlige handleposer. Husk dobbelknute!
 • Mat- og restavfall hentes annenhver uke, mens henting av papir sammen med plastsekken skjer hver fjerde uke. Det er du som abonnent som er ansvarlig for å trille fram din beholder på hentedag og plassere den riktig (med håndtaket ut mot veien).
 • Du kan endre størrelsen på restavfallsbeholder og for beholderen for papir. Størrelsen på restavfallsbeholderen vil påvirke renovasjonsgebyret ditt.
 • Det er mulig å bytte til fellesbeholdere som skal brukes av flere husstander samtidig dersom forholdene ligger til rette for det.
 • Avfallsbeholdere eies av ØRAS. Du er likevel selv ansvarlig for daglig vedlikehold og vask av beholdere.
Nedgravde løsninger: borettslag, sameier og andre
 • Borettslag og sameier er anbefalt å bruke nedgravde renovasjonsløsninger slik som nedgravde containere eller mobilt avfallssug.
 • Dersom borettslaget/sameiet ditt bruker avfallsbeholdere på hjul, kan dere velge å bytte til en nedgravd løsning. Etablering av nedgravde løsninger krever godkjennelse av kommunen. Kostnaden for å etablere en nedgravd løsning ligger på borettslaget/sameie.
 • Nedgravde løsninger har vanligvis tre nedkast: en for papp- og papiravfall, en for plast og en for restavfall sammen med matavfall. Antall nedkast kan likevel variere, og noen steder kan enkelte fraksjoner samles inn på andre måter (for eksempel plastemballasje kan samles inn i plastsekker utenom nedgravd løsning).
 • Papp- og papiravfall kastes løst, plast samles i mindre plastsekker fra ØRAS og matavfall samles i egne grønne spesialposer fra ØRAS. Restavfall pakkes i vanlige handleposer. Husk dobbelknute på alle poser!
 • Mat- og restavfall hentes vanligvis annenhver uke, mens henting av papir og plast skjer hver fjerde uke.
 • Ikke kast store avfallssekker og større gjenstander i nedkast – det fører til fortetting. Borettslaget/sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av nedgravde løsninger.
 • Der det er etablert en nedgravd løsning er det ikke anledning til å bruke andre innsamlingsløsninger.
Stasjonært avfallssug
 • Det er planlagt å etablere et stasjonært avfallssug for nye boliger på Gystadmarka. 
 • Beboere tilhørende slikt anlegg kaster sitt avfall i egne nedkast som er plassert i felles områdene. Avfallet blir transportert via rør til en såkalt sentral, hvor avfallet samles opp i store containere. Fulle containere vil senere bli hentet med en krokbil og kjørt videre til behandlingsanlegget.
 • Det er planlagt fire nedkast for avfallssuget: en for matavfall, en for plastemballasje, en for restavfall og en for papiravfall.
Fellesbeholdere: hytter og fritidseiendommer
 • Det er helårsrenovasjon for fritidseiendommer i Ullensaker kommune.
 • Hytter og fritidseiendommer bruker vanligvis fellesløsninger som innebærer felles konteiner som benyttes av flere husholdninger. Det er også mulig å bestille egen sett av beholdere for en gitt eiendom. Dette forutsetter at abonnenten oppretter et ordinært abonnement og at hentestedet tilfredsstiller kommunens krav til blant annet avstand til kjørevei.
 • Det er veldig viktig å opprettholde gode rutiner på kildesortering også på hytter og fritidseiendommer. Større gjenstander og avfallstyper som ikke hentes hos deg skal du selv bringe til Miljøstasjon Dal Skog.
 • Kommunen vurderer installering av lås på fellesbeholdere for å forhindre bruk av beholdere av uvedkommende, overfylling og feilsortering.

Trenger flere poser eller sekker

Til avfallsbeholdere på hjul

Du kan enkelt be renovatøren om å legge igjen flere grønne matavfallsposer ved å knyte en grønn pose på̊ håndtaket til restavfallsbeholder (grått lokk).

Samme prinsippet gjelder for plastsekker: knytt en plastretursekk (eller en annen type pose) på̊ håndtaket til papirbeholder for å få en ny sekk.

Er du helt tom for grønne poser/blanke sekker, knyt på en annen pose. Du får ny rull neste gang beholderen tømmes. Det er viktig å henge posen på riktig beholder, siden det er to forskjellige biler som henter avfallet ditt. 

Til nedgravde løsninger

Ta kontakt med styret eller vaktmester. Borettslag/boligsameier og andre med fellesbeholdere organiserer felles bestilling via skjema på ØRAS sine sider.

Dette er du ansvarlig for

 • Ha et renovasjonsabonnement. Alle husholdninger, også fritidseiendommer, er forpliktet til å delta i kommunens renovasjonsordning. Grunnlaget for ordningen er kommunens renovasjonsforskrift. Dersom du av en eller annen grunn ikke har et renovasjonsabonnement, må du straks melde fra om dette til kommunen.
 • Sørge for å ha riktig størrelse på avfallsbeholdere. Dersom avfallsbeholdere blir overfylt, er du ansvarlig for å bringe overskytende avfall til gjenvinningsstasjon for egen regning.
 • Melde fra om endringer som berører renovasjonsabonnement eller avfallsbeholdere.
 • Betale renovasjonsgebyr. 
 • Kontrollere faktura og melde fra dersom du ikke mottar den eller hvis du finner feil. Renovasjonsgebyret betales over to terminer med forfall 20. mars og 20. september.
 • Kildesortere alt avfall. Kommunen bestemmer hvordan dette skal gjøres. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert på bestemmelsene om kildesortering. Du må selv sørge for å kildesortere, pakke og legge avfallet i avfallsbeholdere.
 • Levere avfall til godkjent leveringssted. Du er ansvarlig for å levere til godkjent mottak avfall som ikke omfattes av henteordningen samt farlig avfall (slik som malingrester, løsemidler og rester av vaskemidler), batterier og elektriske produkter. Ved levering av avfall til returpunkt eller gjenvinningsstasjon må du overholde regler for levering.
 • Vedlikeholde avfallsbeholdere og hentested. Vask avfallsbeholdere ved behov. Pass på at de ikke blir ødelagt. Rydd på hentestedet ved behov. Pass på at beholdere er tilgjengelige for renovatøren. Pass på å måke og strø ved hentestedet på vinteren.
 • Følge med på informasjon om renovasjonsordning fra kommunen og ØRAS.

 


Publisert: 23.04.2020 11:59:39
Sist endret: 27.07.2023 14:35