Innhold

75 timer samfunnskunnskap

Voksenopplæringen for Øvre Romerike vurderer å organisere 75 timers kurs i samfunnskunnskap på norsk og engelsk mai- juni 2023.

Kurset holdes mellom kl. 09:0 – 14:00 hver dag i perioden mai – juni, med avsluttende prøve 23.juni. Vi tar forbehold om at tidspunkt kan endres før oppstart.

Vil du melde deg på kurset ta med med oss innen 03.mai på epost: vo@ullensaker.kommune.no

  • Navn:
  • Telefonnummer:
  • Fødselsdato:
  • Språk du ønsker kurset på: norsk/engelsk/arabisk

Prøvene arrangeres etter endt kurs. Prøven varer i maksimalt 60 minutter og skal være på et språk du forstår godt.

Mer informasjon finner du her.

 

75-hour course in social studies

 

For 2023 we plan to offer social science in Norwegian and English in may-june. The social studies test (samfunnskunnskapsprøven) will be arranged after the course is completed. 

If you want to sign up for the course send us an email by 3rd of may to : vo@ullensaker.kommune.no

  • Name:
  • Mobile Number:
  • Date of birth:
  • Preferred language for the course: Norwegian/English/Arabic

The test in social studies is arranged several times a year, registration to the test can be done at Kompetanse Norge


Publisert: 16.12.2016 09:26:03
Sist endret: 04.07.2023 14:04