50-timer samfunnskunnskap med prøve

Innføringen av nye krav til statsborgerskap medfører ingen endringer i rettigheter og plikter etter introduksjonsloven. Opplæring i 50 timer samfunnskunnskap er fortsatt obligatorisk og skal skje så tidlig som mulig i opplæringsløpet.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Opplæringen skal gjennomføres på et språk som deltakeren forstår så godt at han eller hun kan få rimelig utbytte av opplæringen. Opplæringen skal avsluttes med avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår.

 

Voksenopplæringen for Øvre Romerike organiserer kurs i 50 timer samfunnskunnskap to ganger pr. år:

 • De to første ukene i august
 • Uke 40 (25 timer) + uke 8 (25 timer)

Neste kurs starter opp 01.oktober 2018.

Opplæringen i samfunnskunnskap organiseres vanligvis på følgende språk:

 • Arabisk
 • Engelsk
 • Norsk
 • Somali (ved behov)
 • Thai (ved behov) 
 • Tigrinja 

Ta kontakt med Voksenopplæringen hvis du har behov for opplæring på et annet språk.

 

Prøvene arrangeres også to ganger årlig:

 • I begynnelsen av februar
 • I begynnelsen av september

Prøven varer i maksimalt 60 minutter og skal være på et språk du forstår godt.

 

Hvem må ta prøven?

 • Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.
 • Hvis du fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013, kan du velge om du vil ta prøven. Hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven. 
 • Dersom du er i Norge etter EØS-reglementet, kan du velge om du vil ta prøven.

Mer informasjon finner du her.


Publisert: 16.12.2016 09:26:03
Sist endret: 16.12.2016 09:30