Innhold

50 timer samfunnskunnskap

Innføringen av nye krav til statsborgerskap medfører ingen endringer i rettigheter og plikter etter introduksjonsloven. Opplæring i 50 timer samfunnskunnskap er fortsatt obligatorisk og skal skje så tidlig som mulig i opplæringsløpet. Opplæringen skal gjennomføres på et språk som deltakeren forstår så godt at han eller hun kan få rimelig utbytte av opplæringen. Opplæringen skal avsluttes med avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et språk vedkommende forstår.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike skal avholde kurs i samfunnskunnskap på norsk og engelsk 2. august – 13. august 2021.

Kurset holdes mellom kl. 08:30 – 14:00 hver dag i perioden 02.08.21 – 12.08.21, med avsluttende prøve etter kurset. Vi tar forbehold om at tidspunkt kan endres før oppstart.

Har du plikt til kurs kan du melde deg på kurset før 20. juni ved å sende epost til vo@ullensaker.kommune.no med

  • Navn:
  • Telefonnummer:
  • Fødselsdato:
  • Språk du ønsker kurset på: norsk/engelsk

Prøvene arrangeres etter endt kurs. Prøven varer i maksimalt 60 minutter og skal være på et språk du forstår godt.

Hvem må ta prøven?

  • Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.
  • Hvis du fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013, kan du velge om du vil ta prøven. Hvis du har bare plikt eller bare rett til opplæring, kan du velge om du vil ta prøven. 
  • Dersom du er i Norge etter EØS-reglementet, kan du velge om du vil ta prøven.

Mer informasjon finner du her.

 

50-hour course in social studies

The new requirements for the citizenship did not bring any changes to the rights and obligation related to introduction programme. 50-hour course in social studies is still obligatory and should be taken as soon as possible during the period of receiving tuition in Norwegian language. The course should be offered in a language which the participant understands well enough so that he or she can benefit from the course. A test will conclude the course in a language which the participant understands.  

For 2021 we will offer social science in Norwegian and English in the beginning of August for a periode of 2 weeks (week 31 & 32). The social studies test (samfunnskunnskapsprøven) will be arranged after the course is completed. 

Classroom teaching takes place in Norwegian and English. Participants can use digital resources in their own language and also take the test in their own language (when applying for permanent residence).  

The test in social studies is arranged several times a year, registration to the test can be done at Kompetanse Norge

The test takes maximum 60 minutes. You are entitled to take it in a language you understand well. 

Who must take the test?

  • If you hold a valid residence permit dated after 1st of September 2913, which gives you the right and duty to take the course, then you are required to complete the course with a test
  • If you have a residence permit dated prior to 1st of September 2013, which gives you the right and duty to take the course, then you can choose to take the test in social studies. If you have only the duty or only the right to take the course then you can choose to take the test
  • If you are in Norway under the EEA Regulations then you can choose to take the test

 


Publisert: 16.12.2016 09:26:03
Sist endret: 11.06.2021 11:53