Innhold

Kveldskurs 2021 -  OBS! Alle kveldskurs er avlyst inntil videre pga smittesituasjonen

Kveldskurs holdes 2 kvelder i uken og er fordelt på forskjellige nivå. Våre kveldskurs passer best for deltakere som med kompetanse på grunnskolenivå (Spor 2). For å få meldt deg på kurs første gangen må du møte opp på kontoret, Voksenopplæringen. Her må du fylle ut registreringsskjema samt betale kurset ved påmelding. Er du tidligere deltaker hos oss holder det at du sender oss en epost. Det er bindende påmelding og påmeldingsfristen er 1 uke før kursstart. Det er ikke mulig å få tilsendt faktura eller betale i etterkant. 

Våre kveldskurs skoleåret 2020/2021 holdes på følgene nivå: A1, A2, A2/B1, B2:

Kursene går 2 kvelder i uken (tirs/tors) over en periode på 5 uker. 

Oppstartsdato for vårsemesteret er i begynnelsen av januar 2021.

Periode

Antall kvelder

Pris

Januar - Februar

10 kvelder

kr 2 500 

Mars - April

10 kvelder

kr 2 500 

Mai - Juni

10 kvelder

kr 2 500

 

Bøker som brukes er: God i norsk 1 og 2, Stein på stein og Her på Berget.

Merk:

- Kjøpte kurs refunderes ikke

- Kurs kan ikke overføres annen person

- Man har ikke rett til bå bytte til andre kurs i perioden

- Bøker kjøpes i bokhandler og er ikke inkludert i prisen (både arbeidsbok og tekstbok skal brukes)

 

Evening courses 2021 - Due to the corona virus all evening courses are postponed until futher notice

Evening courses which are held two evening per week are divided into different levels. In order to register for the course you have to meet in person at the administrative office of adult education center. You need to fill in the registration form and pay for the course. It is not possible to have the bill sent home or pay later. If you have attended one of our courses previously you do not have to meet in person, you can send us an email with your contact information. 

The evening courses will be held on level A1,A2,A2/B1,B2 according t
he Common European Framework of Reference for Languages. These are courses which meet twice per week over period of 5 weeks in the autumn and the spring.

The Spring semester starts in the January.
 


Our evening courses for Spring are held during the following periods:
 

Period Number of sessions Price
January - February 10 sessions kr 2 500 
March - April 10 sessions kr 2 500
Mai - June 10 sessions kr 2 500


The books which are used in the courses:
God i norsk 1 and 2, Stein på stein and Her på berget. 

Please note that: 

- Paid courses are not refundable. 

- Courses cannot be transferred to another person 

- It is not possible to change to another course during the course periods. 

- Books which need to be purchased from bookstores are not included in the price (both the exercise book and textbook shall be used). 


Publisert: 07.12.2016 15:23:40
Sist endret: 09.04.2021 08:59