Innhold

Kveldskurs 2022 -  Høstsemester

Voksenopplæringen ved Øvre Romerike ønsker velkommen til kveldskurs høsten 2022.

Hvert kurs varer i fem uker og blir holdt i våre nye lokaler i Skogvegen 6. Hvert klasserom har digitale tavler, og lærerne henter tilleggsmateriell fra vårt rikholdige ressursbibliotek slik at du er sikret den beste undervisningen og oppfølgingen.

Vi tilbyr følgende kurs og nivåer:

Kurs NB;  God i norsk 1 kap. 1 I 17. januar - 09. mars I 17:30 -20:00  I 3 500 kr
For deg som er helt ny i det norske språket. Her lærer du det grunnleggende av vokabular, grammatikk og syntaks i en hyggelig atmosfære med en dyktig lærer som hjelper deg på vei i ditt nye språk.

Kurs mot A1;  God i norsk 1 kap. 7 I 17. januar - 09. mars I 17:30 -20:00  I 3 500 kr
For deg som er helt ny i det norske språket. Her lærer du det grunnleggende av vokabular, grammatikk og syntaks i en hyggelig atmosfære med en dyktig lærer som hjelper deg på vei i ditt nye språk.

Kurs mot A1/A2 ;  God i norsk 2 kap. 1 I 17. januar - 09. mars I 17:30 -20:00  I 3 500 kr
For deg som snakker litt norsk, har fullført nybegynnerkurset eller har lært litt på egenhånd. Her jobber vi med vokabular, grammatikk og syntaks slik at du blir tryggere i norsk. Klassen bruke boka God i norsk 1 og du får tilleggsmateriell fra læreren din slik at du når dine språkmål.

Kurs mot B1; God i Norsk 2 kap. 9 I 17. januar - 09. mars I 17:30 -20:00  I 3 500 kr
For deg som har fullført A2-kurset men som opplever at du trenger mer for å klare deg på norsk i arbeidslivet og hverdagen i Norge. Her lærer du mer om norske idiomer, norsk syntaks og får finpusset uttalen din. 
Klassen bruker God i norsk 2 og du vil få tilleggsmateriell av din lærer

Våre kveldskurs skoleåret 2022/2023 holdes på følgene nivå: NB, A1-A2, A2/B1, B1/B2

Kursene går 2 kvelder i uken (tirs/tors) over en periode på 7 uker. (Ingen undervisning i uke 40 grunnet høstferie).

Periode

Antall kvelder

Pris

01.januar – 15.desember 

14 kvelder

kr 3 500 

17.januar - 09.mars

14 kvelder

kr 3 500

For påmelding send epost med følgende informasjon: vo@ullensaker.kommune.no

Navn:
Fødselsdato:
Hvilket kursnivå du ønsker (Nybegynner, A1, A2, A2-B1, B1-B2):
Adresse:
Mobil:
Epost:

Bøker som brukes er: God i norsk 1, God i Norsk 2 og Her på Berget.

Merk:

- Kjøpte kurs refunderes ikke

- Kurs kan ikke overføres annen person

- Man har ikke rett til bå bytte til andre kurs i perioden

- Bøker kjøpes i bokhandler og er ikke inkludert i prisen (både arbeidsbok og tekstbok skal brukes)

 

Evening courses 2022 - Fall Semester

Each course lasts for five weeks and is held in our new locals in Skogvegen 6. Each classroom has digital boards, and the teachers pick up additional material from our rich resource library so that you are guaranteed the best teaching and follow-up.

We offer the following courses and levels:

Level Beginner ; God i Norsk 1 Chapter 1 I 17. January - 9. March I 17:30 -20:00 I 3 500 kr
For you who are completely new to the Norwegian language. Here you learn the basics of vocabulary, grammar and syntax with a skilled teacher who helps you on your way in your new language

Towards A1; God i norsk 1 Chapter 7 I 17. January - 9. March I 17:30 -20:00 I 17:30 -20:00 I 3 500 kr
For you who speak a little Norwegian, have completed the beginner course or have learned a little on your own. Here we work with vocabulary, grammar and syntax so that you become more confident in Norwegian.
The class uses the book God i Norsk 1, and you will get additional material from your teacher. 

Towards A2; – God i Norsk 2 Chapter 1 I 17. January - 9. March I 17:30 -20:00 I 17:30 -20:00 I 3 500 kr
For you who have completed the A2 course but who feel that you need more to cope in Norwegian in working life and everyday life in Norway. Here you will learn more about Norwegian idioms, Norwegian syntax and get your pronunciation refined. The class uses God i Norsk 2 and you will receive additional materials from your teacher.

Towards B1; God i norsk 2 Chapter 9 I 17. January - 9. March I 17:30 -20:00 I 17:30 -20:00 I 3 500 kr
For those of you who already speak, read and write Norwegian, but lack the last bit to achieve fluent language skills. The class uses God i Norsk 2 and the teacher provides additional material. 

We hope to see you on an evening course with us. Feel free to contact us if you have any questions.


Our evening courses for Fall 2022 are held during the following periods:
 

Period Number of sessions Price

01.November – 15.December 

14 sessions kr 3 500 

17.January - 09.March

14 sessions kr 3 500


For registration send an email with the following information to vo@ullensaker.kommune.no

Name:
Date of birth:
Which course level you want ( Beginner A1,A2, A2-B1):
Address:
Mobile:
Email:


The books which are used in the courses:
God i norsk 1, God i norsk 2 and Her på Berget.

Please note that: 

- Paid courses are not refundable. 

- Courses cannot be transferred to another person 

- It is not possible to change to another course during the course periods. 

- Books which need to be purchased from bookstores are not included in the price (both the exercise book and textbook shall be used). 


Publisert: 07.12.2016 15:23:40
Sist endret: 12.12.2022 12:23