Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Realkompetansevurdering

Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en voksen har fra utdanning, arbeid, foreningsliv mm. Dersom du vil søke videregående skole, men mangler dokumentasjon på gjennomført grunnskole i ett eller flere fag, er det nødvendig å bli realkompetansevurdert.

Du kan få vurdert din realkompetanse opp mot læreplanen i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Når du søker om realkompetansevurdering, setter du selv opp en oversikt over din aktuelle fagkompetanse. I søknaden oppgir du tidligere utdanning, relevant arbeidserfaring og gir en beskrivelse av det du ønsker å få vurdert. Du må også dokumentere at du bor på Øvre Romerike. Søknaden sendes Voksenopplæringen for Øvre Romerike, som så vil ta kontakt med deg for å gjennomgå din bakgrunn og prosedyren for realkompetansevurdering.

Søknadsskjema

Selve realkompetansen vurderes av en faglærer. Vurderingen tar 1 - 1 1/2 time i hvert fag. Faglæreren vurderer dine kunnskaper og ferdigheter i forhold til læreplanen i faget. Du må kunne vise til kompetanse på karakter 2-nivå eller bedre for å få godkjent realkompetanse i faget.

Realkompetansevurdering på grunnskolens område er omfattende og tidkrevende. Det stilles tilsvarende krav til kjennskap til læringsmålene i Kunnskapsløftet som en avgangselev i 10. klasse. Før du søker bør du sette deg inn i hva som forventes i de ulike fagene.

Søknadsskjema realkompetansevurdering

Les mer om realkompetansevurdering 


Publisert: 07.12.2016 14:29:32
Sist endret: 07.12.2016 14:31