Som en flyplasskommune vil det kunne oppstå uforutsette hendelser veldig raskt, knyttet til for eksempel en krigssituasjon som krever mottak av fly med flyktninger, eller pandemier, smittesituasjoner med mer.
Kommunen drifter i utgangspunktet disse tjenestene selv, men i tillegg har Ullensaker kommune inngått en avtale med 2 leverandører, der man raskt kan knytte til seg kompetanse utover egen kapasitet når en akutt hendelse oppstår, dette være seg hendelser knyttet til krig, flyktninger, ras eller annet uforutsett.

Det er inngått avtale med Dr. Dropin AS og Abc legevakt og legetjenester. 

Se "Avtaleoversikt" for ytterligere informasjon vedrørende avtalen. 

 


Publisert: 07.05.2024 10:28
Sist endret: 16.05.2024 13:33