• Nye seriøsitetsbestemmelser i ØRIK

  Les saken »

 • Ny avtale 2023-110 Advokattjenester

  Les saken »

 • NY AVTALE PÅ PLASS- KJØP OG EVENTUELT SALG AV BRUKTE MØBLER

  Les saken »

 • NY AVTALE PÅ TJENESTEKONSESJON BPA

  Les saken »

 • NY AVTALE - Kantine- og kjøkkenutstyr

  Ny avtale på Kantine og kjøkkenutstyr

  Les saken »

 • NY AVTALE - IDRETTSUTSTYR

  Ny avtale på plass - Lekeplassutstyr

  Les saken »

 • Ny avtale på Gass til mat og medisinsk utstyr

  Gass til mat og medisinsk utstyr - Ny avtale på plass

  Les saken »

 • MØBLER TIL BARNEHAGE OG SKOLE - NY AVTALE

  2022-121 MØBLER TIL BARNEHAGE OG SKOLE - NY AVTALE

  Les saken »

 • NY AVTALE PÅ PLASS - 2022-125 VIKARTJENESTER BARNEHAGE, SKOLE, MERKANTILT OG STØTTE

  NY AVTALE PÅ PLASS - 2022-125 VIKARTJENESTER BARNEHAGE, SKOLE, MERKANTILT OG STØTTE

  Les saken »

 • NY AVTALE- Bibliotek - Transporttjenester for bibliotekene

  NY AVTALE PÅ PLASS -2021-120 Bibliotek - Transporttjenester for bibliotekene - 2 delkontrakter

  Les saken »

 • NY AVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTER

  Ny avtale Bedriftshelsetjenester

  Les saken »

 • Ny avtale på Medisinsk utstyr - Service og vedlikehold

  Les saken »

 • Ny avtale Møbler til kontor og institusjon

  Møbler til kontor og institusjon - Ny avtale på plass

  Les saken »

 • Ny avtale - Fastmonterte matter

  Ny avtale - Fastmonterte matter

  Les saken »

 • Ny avtale Medisinsk utstyr - Kjøp

  Les saken »

 • Ny avtale Modulbygg

  Les saken »

 • NY AVTALE PÅ PLASS - 2022-109 LEKER

  Ny avtale på Leker

  Les saken »

 • Ny avtale på bøker og digitale læringsmidler til skolene

  Les saken »

 • Ny avtale på Kontor og skolemateriell

  Les saken »

 • Transporttjenester - Turbuss - Ny avtale

  Les saken »

 • Ny avtale - Hvitevarer, småelektronikk, lyd, bilde, gaming og tilbehør

  Les saken »

 • Ny avtale - Samisk undervisning

  Ny avtale - Samisk undervisning

  Les saken »

 • Ny avtale på Transporttjenester særlig farlig skoleveg

  NY AVTALE PÅ PLASS - 2022-113 TRANSPORTTJENESTER - SÆRLIG TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI

  Les saken »

 • Kolonialvarer mindre steder

  Ny avtale - Kolonialvarer mindre steder

  Les saken »

 • Ny avtale på plass - Forsikringsmegler

  Ny avtale - Forsikringsmegler

  Les saken »

 • Forlengelse av avtale med skatteetaten og ØRIK

  Les saken »

 • Samarbeidsavtale Tolketjenester

  Vertskommunesamarbeid på Tolketjenester

  Les saken »

 • 2021-124 TRYKKERITJENESTER OG TRYKKSAKER - NY AVTALE

  Les saken »

 • Ny avtale Etablerertjeneste for Øvre Romerike

  Etablerertjeneste for Øvre Romerike

  Les saken »


Publisert: 06.10.2017 13:01
Sist endret: 09.08.2022 13:42