Fra 1. januar 2024 har vi ny kontrakt på Kantine og kjøkkenutstyr.
Leverandør ble den samme som før, Horeka AS.  
Avtalen gjelder fra 1.1.2024 til 31.12.2025 og har opsjon på 1+1 år. 

Se Avtaleoversikt for ytterligere opplysninger. 


Publisert: 18.12.2023 13:50
Sist endret: 30.01.2024 12:40