Ny avtale på ovenstående er nå på plass. Ettersom det var bare en tilbyder så har vi skrevet kontrakt med denne – BS Undervisning AS.

De nye dokumentene og kontrakt vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside fra avtalens oppstart den 1.10.22.

Avtalen gjelder fra 1.10.22 – 30.9.24 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år med likelydende vilkår.


Publisert: 26.09.2022 14:38
Sist endret: 17.01.2023 12:57