Fra 1. januar har vi ny avtale på Medisinsk utstyr - Kjøp. Det blir bytte av leverandør, og Etac er vår nye avtalepartner.

Øvrige betingelser og opplysninger om avtalen finnes under "Avtaleoversikt". 


Publisert: 01.12.2022 08:55
Sist endret: 17.01.2023 11:51