ØRIK har med utgangspunkt i Viken modellen fremmet en sak for kommunestyrene om godkjenning.
Modellen skal brukes på anskaffelser innen bygg og anlegg samt tjenestekontrakter innenfor renhold.

Viken modellen benyttes på nye anskaffelser og innhenting av dokumentasjon på kravene gjøres i anskaffelsen.
Videre oppfølgning av modellen (seriøsitetsbestemmelsene) innføres når ny struktur og organisering er vedtatt
og implementert etter at prosjekt «Fremtidens ØRIK» er ferdig.


Publisert: 26.02.2024 14:33
Sist endret: 29.02.2024 11:42