Ny avtale på advokattjenester kom på plass i desember. 

Avtalen gjelder fra 01.12.2023 – 30.11.2025 med opsjon på 1+1 år på likelydende vilkår. 

Kontraktene er signerte og er lagt inn på vår hjemmeside og kan hentet/leses der. Husk kontrakt er unntatt offentligheten.


Publisert: 13.02.2024 10:39
Sist endret: 20.02.2024 12:09