Ny avtale på ovenstående er nå på plass. Vi har skrevet kontrakt med den samme leverandør vi hadde forrige periode: PGM AS.
Det er foretatt en liten endring og det er at de ikke skal selge svømmeutstyr til oss, dette er tatt ut av sortimentet og det vil bli foretatt en ny konkurranse på dette.
Avtalen gjelder fra 6.9.2023 - 5.9.2025 med opsjon på 1+1 år.

Kontrakten er lagt inn på vår hjemmeside og kan hentet/leses der. Husk kontrakt er unntatt offentligheten.

 


Publisert: 13.09.2023 08:23
Sist endret: 18.09.2023 13:49