Ny avtale på ovenstående er nå på plass – gjeldende fra 13.9.22. Det er skrevet kontrakt med 4 leverandører. 

Avtalen gjelder fra 13.9.22 – 12.9.24 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år med likelydende vilkår. 

Se avtaleoversikt for ytterligere opplysninger og informasjon om avtalen. 


Publisert: 19.09.2022 12:29
Sist endret: 17.01.2023 12:57