Da har vi fått på plass en ny avtale på Gass til mat og medisinsk utstyr. Avtalen gjelder for alle kommunene, og har start 1. juni 2023. Det er en rammeavtale på 2 år, med opsjon på 1+1 år. 

Leverandør er Nippon Gases Norge AS. 

Kontrakt og øvrige betingelser finnes under "Avtaleoversikt". 


Publisert: 30.05.2023 12:15
Sist endret: 19.06.2023 13:00