Ny avtale på ovenstående er nå på plass. 

Avtalen gjelder fra 13.12.22 –12.12.24 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år på likelydende vilkår. 

Ytterligere opplysninger og informasjon om avtalen finner du under "Avtaleoversikt". 


Publisert: 19.12.2022 08:10
Sist endret: 16.01.2023 14:34