Innhold

Ny avtale på ovenstående er nå på plass. 

Kontrakten er lagt inn på vår hjemmeside og kan hentes/leses der fra 1.6.22. Husk kontrakt er unntatt offentligheten.  

Avtalen gjelder fra 1.6.22 – 31.5.24 med opsjon på forlengelse 1+1 år på lielydende vilkår. 

Husk å informer alle som har behov for det om ny avtale.

 


Publisert: 24.05.2022 14:05:44
Sist endret: 24.05.2022 14:05