Nye avtaler på ovenstående er på plass, vi har blitt med på denne anskaffelsen via Viken gjeldende Bibliotekene i kommunene.

Del A – Fjernlån og retur landsdekkende – inngått med Utne transport

Del B – Interntransport Viken – inngått med ByPost Grenland

Varighet:
1.2.2023 – 1.2.2025
Varighet: 2 år med opsjon på 1+1+1+1 (Opsjoner kan også forlenges og sies opp enkeltvis med samme varighet og frister) Oppsigelse 6 måneders skriftlig varsel.

Kontraktene er lagt på vår hjemmeside og kan hentes/leses der.  

Det er forespurt om hvem som skal stå for kontraktforvaltningen og det foreligger det ennå ikke svar på. Enn så lenge må Kjetil Karlsen hos Viken fylkeskommune kontaktes.
Vil bli oppdatert. 


Publisert: 03.04.2023 11:16
Sist endret: 17.04.2023 10:13