Innhold

Alle kommuner tilknyttet ØRIKs ansvarsområde har nå inngått eller er i prosess til å inngå vertskommunesamarbeid med Lørenskog kommune på Tolketjenester.
Prosessen er ikke helt ferdig for alle samt at også Tolkesamarbeidet er i prosess med navneendring.

Retningslinjer og rutiner for hvordan du forholder deg til denne nye samarbeidsformen finner du under Avtaleoversikt. 


Publisert: 07.04.2022 12:47:12
Sist endret: 07.04.2022 12:47