Ny avtale på ovenstående er nå på plass. Vi har skrevet kontrakt med Elkjøp Norge AS. 
De nye dokumentene og kontrakt er tilgjengelig på vår hjemmeside. (Unntatt offentlighet) 

Husk å informer de som kan ha behov om denne avtalen. 

Avtalen gjelder fra 1.7.22 – 30.6.24 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år med likelydende vilkår.

Oppstartsmøte avholdes 16.8.22.


Publisert: 10.08.2022 12:39
Sist endret: 17.01.2023 12:58